• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant » Perfil del Contractant » Exposició pública projectes

Exposició pública projectes
Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos...
Dijous, 04 Agost 2016
Projecte Urbanització UA-POL 03 Anunci Projecte Annexe 2_Geotècnia Plànols Portada...
Divendres, 15 Juliol 2016
Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa...
Divendres, 27 Maig 2016
C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes Plec...
Divendres, 15 Abril 2016
C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 que es relacionen a...
Dimecres, 23 Març 2016
C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera - Plec clausules administratives - Plec...
Dimecres, 23 Març 2016
Projecte Nau per a la Cooperativa del Camp a Formentera Anunci BOIB Memòria Plànols
Dimecres, 15 Octubre 2014
C06/2014 Remodelació voreres costat est de l'avinguda mediterranea a la savina. Acta de...
Dimarts, 30 Setembre 2014
Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i...
Dilluns, 08 Setembre 2014
Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II
Divendres, 05 Setembre 2014
Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli...
Dimarts, 05 Agost 2014
Projecte Remodelació voreres la Savina Acta de Constitució de la mesa de contractació per a...
Divendres, 24 Gener 2014
Anunci exposició Estudi geotècnic Projecte Publicació al BOIB núm. 7 16 de gener de 2014...
Dijous, 16 Gener 2014
Anunci d'exposició de projecte Estudi geotécnic Projecte bàsic i d'execució  Anunci...
Dimarts, 01 Octubre 2013

Inici
Anterior
1

Pàgina 1 de 2


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1