• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant » Perfil del Contractant » Històric de licitacions

Històric de licitacions
C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a...
Dimarts, 29 Desembre 2015
Anunci d'adjudicació i formalització contracte Anunci d'adjudicació i formalització contracte...
Dilluns, 09 Juny 2014
Anunci de Licitació Plec de clàusules administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Dijous, 24 Abril 2014
Anunci Licitació Plec de clàusules administratives particulars Plec de Prescripcions...
Dimarts, 26 Març 2013
C5/2012 Anunci de licitació del contracte "Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc"...
Dimarts, 09 Octubre 2012
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol
Dijous, 30 Agost 2012
  C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2 entre...
Dijous, 01 Desembre 2011
  C16/2011 Anunci de licitació del contracte "Gestió de l'escola Municipal de Tennis de...
Dijous, 01 Desembre 2011
C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "
Dimarts, 04 Octubre 2011
C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local
Dijous, 29 Setembre 2011
Memòria Plànols Anunci de licitació Plec de clàusules administratives Plec de...
Dijous, 22 Setembre 2011
CFd2/2011 Anunci licitació "Subministrament de clorur d'octadecyltrimethylammonium"...
Dilluns, 05 Setembre 2011
C11-2011 Anunci exposició projecte "Construcció d'edificacions annexes  pistes de tennis i...
Dimecres, 03 Agost 2011
C11/2011 Anunci licitació "Construcció d'edificacions annexes a les pistes de tennis i pàdel"...
Dilluns, 01 Agost 2011
Anunci adjudicació del contracte del "Subministrament d'equipament per a educació vial"
Divendres, 08 Juliol 2011

Inici
Anterior
1

Pàgina 1 de 6


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1