• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant

Perfil del Contractant » Perfil del Contractant » Licitació amb termini presentació ofertes tancat

Licitació amb termini presentació ofertes tancat
C01/2013 Expediente de Licitacion de la obra "Casal Social y dependencias del Consell Insular de...
Dilluns, 14 Octubre 2013
Anunci de Licitació Plec de clausules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Dimecres, 06 Febrer 2013
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de...
Divendres, 21 Setembre 2012
C4/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació de l'obra "Demolició de les edificacions...
Divendres, 29 Juny 2012
C2/2012 Anunci licitació del "Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de...
Divendres, 29 Juny 2012
C3/2012 Anunci licitació C3/2012 Plec de clàusules administratives C3/2012 Plec de...
Dimarts, 19 Juny 2012


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1