• Català
  • Castellano
  • English

Resultats 11 - 20 de 3065

Hemeroteca/Educació
L’Àrea d’Educació del Consell de Formentera procedirà a efectuar el pagament corresponent als ajuts per a desplaçaments destinats a estudiants que cursen estudis universitaris fora de l’illa, a partir de la setmana vinent. Recordem que la quantia individual de l’ajuda per al desplaçament és de 450 euros per als estudiants que cursin els seus estudis fora de les illes Pitiüses i de 150 euros per aquells que estudien a l’illa d’Eivissa. Aquesta segona línia d’ajusts per a desplaçaments, amb un total de 25 mil euros, es concedeix des de l’any passat donat l’augment del nombre d’estudiants a l’illa d’Eivissa. Entren dins aquesta categoria tots els estudiants que cursin estudis universitaris, estudis de formació professional o batxillerat artístic. En total es destinen 30.000 euros amb l’objectiu d’establir mesures per compensar el fet de la insularitat en matèria educativa i corregir les desigualtats o els desequilibris entre els estudiants de l’illa de Formentera i els de la resta de la Comunitat i l’Estat espanyol. Des del Consell de Formentera es lamenta la demora en la tramitació de les subvencions i els inconvenients ocasionats. De cara a l’any que ve es treballarà en l’aplicació de mesures que garanteixin una major agilitat en la tramitació de les subvencions en matèria educativa.
Dimecres, 07 Juliol 2010 | 7814 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Joventut
L’Escola d’Estiu torna a Formentera amb un gran ventall d’activitats lúdiques, dirigides als nens i nenes d’entre 3 i 12 anys i aquest estiu porta per títol “La volta al món en vuit setmanes” amb activitats orientades a la diversitat cultural. Amb l’objectiu d’oferir a la població infantil un recurs socio-educatiu durant els mesos d’estiu que promoguin alternatives per l'ús adequat del temps de lleure i potenciar el desenvolupament imaginatiu i creatiu dels participants, les activitats es portaran a terme a les instal·lacions del Col·legi Públic Mestre Lluís Andreu, de Sant Ferran i enguany per primera vegada també al Col·legi Públic del Pilar de la Mola. Les activitats, organitzades de dilluns a divendres de 9 a 14 hores, donen la possibilitat als nens de conèixer diferents cultures a través del joc, així com aprendre valors com la solidaritat, l’amistat, la responsabilitat, la confiança o el respecte cap als altres. Les activitats es desenvolupen amb un total de 20 monitors de temps lliure, més una persona diplomada en Educació Especial per atendre els participants amb necessitats especials, de manera que es compta amb un monitor de temps lliure per cada 10 nens i personal de suport. Es tracta d’una activitat amb gran afluència d’inscrits, on cada any participen una mitjana de 160 nens que utilitzen el joc com a eina educativa i d’aprenentatge. Una de les novetats que es va posar en marxa l'estiu passat, és l’oferta d’un servei complementari de matí i migdia, que dona la possibilitat als pares de deixar els nens de 8,00h a 9,00h del matí i de les 14,00h a les 16,00h de dilluns a divendres. Així mateix, es realitzen activitats complementàries com són les sortides a la platja o les excursions a Can Marroig, on es realitzen tota una sèrie de tallers rotatius, a més de les sessions de natació, com una altra activitat opcional i complementària. El servei d’Escola d’Estiu és un projecte subvencionat per la Conselleria d’Afers Socials de Formentera, Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears i el Fons Social Europeu, que posa en marxa el Consell Insular de Formentera amb l'objectiu de donar una opció als pares i mares d'organitzar amb més facilitat el horaris laborals amb els de l'escola d'Estiu dels seus fills i filles per afavorir la conciliació de la vida laboral i la familiar. Els interessats poden informar-se a l’Àrea de Joventut.
Dijous, 10 Juny 2010 | 12693 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Turisme/Descàrrega de futlletons
Descarregar en format PDF (finestra nova)
Dilluns, 29 Març 2010 | 7127 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Turisme/Descàrrega de futlletons
Descarregar en format PDF (finestra nova)
Dilluns, 16 Agost 2010 | 7601 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Turisme/Descàrrega de futlletons
Descarregar en format PDF (finestra nova)
Dilluns, 16 Agost 2010 | 7654 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Benestar Social
L’objectiu és adquirir un local per al seu ús com a centre de la tercera edat, oficina d’atenció ciutadana, telecentre, entre altres usos El Consell de Formentera ha obert el període de licitació per a l’adquisició d’un bé immoble per al seu ús com a local polivalent al nucli urbà del Pilar de la Mola, segons expedient de contractació aprovat per resolució del president del Consell Insular de Formentera el dia 26 de juliol de 2010. La compra d’aquest local obeeix a la voluntat del Consell de Formentera de reubicar l’actual centre de la tercera edat a un nou local amb major comoditat per als majors d’aquest nucli urbà, a més de destinar un espai per a la ubicació d’un telecentre, una Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) durant determinats dies de la setmana, un punt de lectura i un lloc de trobada per a la Comissió de festes de la Mola, el Club de Caçadors i l’Associació d’Artesans de la Mola, que han reivindicat des de sempre la necessitat d’aquest espai al Pilar de la Mola. El futur immoble ha de complir amb diversos requisits com trobar-se cèntric i proper a l’església d’aquest nucli, tenir una superfície útil mínima interior de l’immoble de 300 metres quadrats i estar ubicat en una planta baixa, per tal de facilitar l’accés als majors i complir amb la normativa de barreres arquitectòniques. L’immoble haurà de reunir diverses condicions com disposar de l’escomesa exterior i connexió per als subministraments d’electricitat, aigua, clavegueram i telecomunicacions i haurà de comptar amb la cèdula d’habitabilitat vigent a l’hora de signar el contracte de compra – venda en escriptura pública. El preu màxim de compra serà de 890.000 euros, IVA inclòs, finançat exclusivament pel Consell Insular de Formentera i el procés d’adjudicació es regirà per l’oferta econòmicament més avantatjosa, el què significa la valoració de criteris com la proposta de millores del local o l’augment de la superfície mínima requerida. El termini d’execució és de dos mesos, ampliable a sis si es troba en construcció. Aquesta iniciativa va ser motivada per la voluntat de la institució de dotar als majors de l’illa d’unes instal·lacions on es puguin dur a terme activitats d'atenció específica que permetin el foment de la salut dels majors, així com una millora de la seva qualitat de vida. D’aquesta manera, s’acompleix un deute històric de les institucions de govern de Formentera amb el nucli urbà del Pilar de la Mola en general, i amb els seus majors, en particular. Així mateix, es continua en la línia marcada des del Consell insular de Formentera de complir amb la voluntat de servei amb tots els habitants de l'illa, sense excepció.
Dimecres, 18 Agost 2010 | 7905 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Cultura i Patrimoni
L’Àrea de Cultura i Patrimoni del Consell de Formentera aposta per una programació de cinema continuada durant tot l’any, per tal d’oferir un major ventall cultural per als residents a Formentera. Arran de l’èxit d’acceptació entre el públic l’hivern passat, la III edició de la Filmoteca de Formentera, va començar ahir amb la pel·lícula El Maquinista de la General, del director Buster keaton, una comèdia americana del 1927. Aquest cicle de cinema d’autor està caracteritzat per la seua qualitat i s’ha constituït com una alternativa a la programació comercial que ofereix regularment la Sala Municipal de Cultura. L’any passat, es varen projectar pel·lícules com la francesa Los amantes del Pont Neuf, l’argentina del director Pablo Trapero, Família rodante o la sudcoreana Domicilio desconocido. Per aquest mes d’octubre destaquen Sin ley ni esperanza i Pánico en las calles. Filmoteca de Formentera. D’octubre a abril. Cada dimarts a la Sala Municipal de Cultura a les 20.30 hores. 2’50 euros. Documents adjunts: Cartell amb la programació de la 3a edició de la Filmoteca Formentera
Dimecres, 06 Octubre 2010 | 7270 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Medi Rural, Ramaderia, Pesca i Caça
Els serveis d'inspecció i vigilància del Consell de Formentera, la Reserva Marina, la Guàrdia Civil i altres administracions realitzen un control de la pràctica pesquera a l’illa. L’Àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça de Formentera compta amb un servei d'assessorament per a tots els temes relacionats amb la pesca a l'illa i les tramitacions que es duen a terme per tal de regular aquesta pràctica a Formentera. Els amants del medi marí poden obtenir diverses llicències de pesca, que compten amb restriccions en quant al nombre de captures, depenent del tipus de llicència. La llicència de pesca recreativa té un preu de 13,79 euros i permet la pesca des de terra o des d’una embarcació, amb una vigència de dos anys. Amb aquesta llicència es poden pescar espècies com cefalòpodes (pops, sípies i calamars), bogamarins, peixos i puu fins a un màxim de 5 quilograms i una peça que es pot descomptar del pes total per dia. En queden excloses espècies com la tonyina, la bacora, el peix espasa i l'agulla de paladar o marlí. Així mateix no està permès pescar coralls i similars, cucs, tites, caragols marins, pegellides, copinyes ni crustacis com les llagostes, crancs, cranques, cigales, gambes d’esca o gambes, entre altres. Les mides de les capturen oscil·len entre els 11 centímetres d'espècies com els gerrets, els molls i el capellà, fins als més grans com el lluç i el mabre (20 cm), l'agulla i el llop (25cm), rap i goràs (30 i 33 cm respectivament) i els més grans, amfossos i pàmpol rascàs (45 centímetres) i la tonyina, amb una talla mínima de 115 cm o 30 quilograms. Les embarcacions de pesca recreativa no poden dur a bord captures superiors als límits màxims fixats, fet que està controlat pels serveis d'inspecció i vigilància del Consell de Formentera, de la Reserva Marina, Guàrdia Civil i d’altres administracions. Així, les infraccions lleus són sancionades amb una multa d’entre 60 i 300 euros, les infraccions greus entre 301 i 60.000 euros, i les infraccions molt greus amb una multa de 60.001 euros fins a 300.000 euros. Altres llicències de Pesca L’àrea de Pesca de Formentera dóna la possibilitat d’obtenir altres llicències com la de pesca submarina, la col·lectiva i la d'embarcacions. Pel que fa a la llicència de pesca submarina no està autoritzada la pesca els dilluns, dimecres i divendres no festius ni a més de 20 metres de fondària. Paral·lelament s'han establert tres zones de veda per a la pesca submarina a les aigües interiors de Formentera, que suposen un total de 2.500 hectàrees, entre Punta de la Gavina i Punta Rasa, Cala Saona inclosa, així com des dels límits des Caló fins el far de la Mola, passant per punta de sa Creu. El nombre màxim de llicències de pesca submarina per Formentera és de 20 llicències anuals. En el cas de la llicència col·lectiva, permet pescar en una embarcació amb capacitat màxima per a 12 persones i cal tenir en possessió la llicència de navegació, l'autorització de la Conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori per al lloguer d’embarcacions d’esplai de la Unió Europea i el títol del curs de formació de tècnic esportiu o acreditació d’embarcament a un vaixell de llista 6a. durant un mínim de 5 anys. Per a la d'embarcacions només cal la llicència de navegació actualitzada. Aquestes recomanacions són una petita aportació des de l’Administració per col·laborar en la sostenibilitat d’aquesta activitat, respectant el medi marí i aplicant el sentit comú, trobant la satisfacció en sortir a la mar i dur a terme aquesta activitat sense traspassar-ne els límits. Vedes: raor i verderol Hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del raor (Xyrichthys novacula) des de l'1 d'abril fins al 31 d'agost. Així mateix, hi ha establert un període de veda específic per a la pesca del verderol o juvenil de classe d'edat 0 de la sirviola (Seriola dumerili) des de l'1 de juliol fins al 30 de setembre en les aigües d'Eivissa i Formentera. Es consideren de classe 0 tots els exemplars que no arriben a la talla de 30 cm, amidats d'acord amb el que s'estableix en l'apartat 2 de l'article 5 del Reglament (CE) 894/1997, del Consell. Pescar a la Reserva marina dels Freus d’Eivissa i Formentera A la Reserva Marina de Es Freus es pot pescar amb normalitat a excepció de les zones de protecció especial i de veda per les modalitats de pesca citades anteriorment. En aquest respecte, s’ha establert una veda per a la pesca amb curricà de superfície i curricà de fons, des del 30 d'octubre fins el 31 de març. Així mateix, també hi ha una regulació pel que fa a la pesca amb ormeigs, que estableix la pesca de canya amb un màxim de 6 hams per pescador, el requisit de comptar amb una autorització especial per a la pesca amb rall i l'obligació de pesca diürna amb aparells com la fitora. Recordam que les reserves marines són figures de protecció pesquera mitjançant les quals es regula l’ús i la explotació del medi marí. Un dels objectius és incrementar la regeneració natural i conservar els ecosistemes més representatius. Mes informació a la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça. tel. 971 32 10 87 (ext.8) · pesca@formentera.es
Dilluns, 12 Juliol 2010 | 8869 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Benestar Social
Institucions, entitats i organismes de l’àmbit educatiu i de protecció del menor es reuneixen aquesta tarda per a concretar la metodologia de treball. La conselleria de Benestar Social i Joventut del Consell de Formentera es reuneix aquesta tarda amb les entitats, institucions i organismes que treballen en l’àmbit dels menors amb l’objectiu de conformar la primera Xarxa Socioeducativa a l’illa de  Formentera. A finals de l’any passat es va celebrar una reunió preliminar entre tots els participants implicats en la creació d’aquesta futura entitat educativa, per tal de determinar les dinàmiques de treball en una illa en creixement com Formentera. La seva estructura democràtica horitzontal i flexibilitat, la converteixen en un organisme idoni per adaptar-se a un entorn comunitari caracteritzat per l’augment de població i les possibilitats d’interacció. La reunió d’avui comptarà amb un expert en xarxes socioeducatives del municipi de Santa Eulària,  que ja fa 10 anys que porta aquesta metodologia de feina endavant, amb excel·lents resultats. Per aconseguir la màxima representació dels menors i del món educatiu, la reunió comptarà amb professionals que desenvolupen una concepció comuna per definir escenaris de futur, estratègies d’actuació i processos de col·laboració. Entre ells destaquen els centres educatius, organismes de seguretat ciutadana i el sector sociosanitari, entre d’altres. Aquesta xarxa socioeducativa implica un procés de construcció permanent, caracteritzat  per constituir-se com un sistema obert, basat en la valoració igualitària dels membres i en la reciprocitat. La seva creació està orientada a la interdependència de finalitats socials i educatives, com l’adaptació a les realitats locals (coneixement de les necessitats i demandes, comprensió de les dinàmiques locals, etc.), el treball efectiu (metodologia, manteniment de la motivació i capacitat de plantejar-se projectes realistes i viables) i  l’aprenentatge de manera conjunta (acceptació de la diferència, treball en equip, articulació, col·laboració, etc.). La metodologia del treball en xarxa és una manera efectiva de compartir informació, d’aprendre de l’experiència del altre i d’evitar l’excessiu desgast en recursos que significa la duplicació del treball o el fet d’iniciar cada vegada contactes per intercanviar experiències. MEMBRES DE LA XARXA SOCIOEDUCATIVA DE FORMENTERA: IES Marc Ferrer Hospital CP Mestre Lluís Andreu CP Sant Ferran CP La Mola AMPA IES Marc Ferrer APIMA Mestre Lluís Andreu APIMA Sant Ferran APIMA La Mola Joventut / Casal de Joves Tècnic d’esports Biblioteques Escola Infantil Sa Miranda Parròquies Policia Local Guàrdia Civil Centre Islàmic Cultural Escola de música Benestar Social Dia i Hora: Dilluns 25 de Gener a les 18:00 hores Lloc: Conselleria de Benestar Social
Dilluns, 25 Gener 2010 | 9118 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Benestar Social
Des de l’entrada en vigor de la llei de Promoció i Autonomia, ja s’han tramitat 110 expedients de persones dependents La consellera de Benestar Social i Joventut del Consell de Formentera, Margalida Font, ha presentat aquest matí la nova tècnica encarregada de l’àrea de dependència, que ha estat contractada gràcies a un conveni amb la Fundació d’Atenció i Suport a la dependència i promoció de l’Autonomia Personal. La creació d’aquesta plaça ha estat una demanda per part de la ciutadania, que permetrà agilitzar els aspectes burocràtics i donar una resposta més propera i integrals als usuaris. La tècnica de dependència serà l’encarregada de tramitar tota la documentació en aquesta matèria, realitzarà les valoracions oportunes sobre les sol·licituds, i elaborarà el Pla Individualitzat d’Atenció (PIA) per a oferir el millor servei adaptat a cada usuari. La interconnexió amb la base de dades del Govern Balear, permetrà fer un seguiment detallat dels expedients i de la seva resolució, pel que es dona una atenció molt més personalitzada. Des de l’entrada en vigor de la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència el dia 1 de gener de 2007, la conselleria de Benestar Social de Formentera ha tramitat 110 expedients. S’ha de destacar que fins a dia d’avui no es disposen d’instal·lacions per atendre a les persones dependents, fet que quedarà solucionat amb la propera inauguració del centre de dia a finals d’any. Aquesta llei finança els serveis a les persones dependents, que requereixen de prestacions socials per trobar-se amb una discapacitat moderada o severa, psíquica o física, persones majors o infants, entre altres situacions de dependència. Els graus establerts per aquesta llei son: Grau I: dependència moderada: quan la persona requereix ajuda per a realitzar activitats quotidianes, al menys un cop al dia, o té necessitats de suport intermitent i limitat per a la seva autonomia personal. Grau II: dependència severa: quan la persona necessita ajuda per a realitzar les activitats quotidianes de la vida diària, dos o tres cops al dia, però no vol l’ajuda permanent d’una persona o té necessitats de suport extenses per a la seva autonomia personal. Grau III: gran dependència: quan la persona necessita ajuda per a realitzar les seves activitats quotidianes molts cops al dia, i que, per la seva pèrdua d’autonomia física, mental, intel·lectual o sensorial, necessita de l’ajuda indispensable i contínua d’una altre persona o té necessitats de suport generalitzades per a la seva autonomia personal. La contractació de la nova tècnica, amb una experiència de més de dos anys a la Fundació d’Atenció i Suport a la dependència, té un cost de 36 mil euros anuals i aplicarà els fonaments bàsics de la llei, que donen prioritat a la tele-assistència, l’ajuda domiciliària i els centres de dia.
Divendres, 05 Març 2010 | 8774 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report

Pàgina 2 de 307


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved