• Català
  • Castellano
  • English

Resultats 61 - 70 de 3023

Hemeroteca/Turisme
Aquest catàleg és una demanda molt esperada per parts dels agents de viatge que es trobaven amb dificultats per a trobar habitatges turístics El conseller de Turisme i Mobilitat del Consell de Formentera, Josep Mayans, ha presentat aquest matí el catàleg de cases a l’entorn rural, que ja va ser presentat prèviament a la Fira Internacional de Turisme, amb molt bona acollida per part del sector turístic professional. La elaboració d’aquest catàleg va sorgir per una demanda per part dels comercialitzadors turístics, que es trobaven amb dificultats per a oferir estades turístiques a Formentera, sobretot en els mesos de pre i post-temporada. Arrel d’aquesta sol·licitud, els serveis d’Ordenació Turística del Consell de Formentera, han elaborat aquest catàleg que comptabilitza més de 80 cases a l’entorn rural, que compleixen amb els requisits demanats a la llei 2/2005 de comercialització d’estades turístiques a habitatges. La regulació d’aquestes cases situades a l’entorn rural suposa la legalització de 1000 places turístiques més, el què fa un total de 8500 places regularitzades a Formentera a dia d’avui. Recordem, que l’estiu passat es varen regularitzar un gran nombre d’estades turístiques, fet molt necessari a Formentera, on la majoria de la oferta no està regulada. Aquest fet, tal com analitza el Pla de Marketing 2009 per a l’illa de Formentera, és considerat un dels principals obstacles per a l’arribada del turisme. Requisits Les vivendes incorporades a aquest catàleg han de complir un llistat de requisits, entre els què destaquen estar ubicades en zones aïllades de l’entorn rural i tenir un màxim de 6 dormitoris amb capacitat per a 12 persones, com a màxim. Així mateix, un altre dels requisits és donar-se d’alta com a comercialitzador en el registre de comercialitzadors d’estades turístiques a habitatges. Aquest és un tràmit obligatori que proporciona una assegurança d’explotació per a respondre davant qualsevol problema amb els habitatges llogats. Els habitatges que s’adapten als requisits establerts adquireixen l’Acreditació de Qualitat Turística (AQF), que és un número d’identificació que es col·loca a la casa i que garanteix la qualitat de l’habitatge. Cal destacar, que demà es durà a aprovació en sessió plenària la constitució de la Mesa de Qualitat Turística, integrada per INESTUR, Patronat de Turisme i Associació Hotelera de Formentera i les conselleries de Turisme del Govern Balear i del Consell de Formentera. L’aprovació inicial de la Mesa de Qualitat, juntament amb l’aprovació definitiva de la Comissió d’Ordenació Turística (pendent de passar per ple), donaran garantia tant de la qualitat dels allotjaments com de les empreses turístiques, i permetran adoptar decisions relatives als establiments turístics, així com a qualsevol agent turístic i/o social.
Dimarts, 26 Gener 2010 | 8407 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Turisme
L’objectiu del Consell de Formentera és recuperar gran part del mercat alemany i captar nous turistes amb un alt poder adquisitiu La conselleria de Turisme del Consell Insular de Formentera està present des d’aquest cap de setmana passat fins el proper 24 de gener a la fira CMT de Stuttgart, dirigida al sector turístic professional i a particulars interessats en destinacions de viatge. Aquesta fira té com a objectiu continuar incidint amb els atractius de Formentera per tal de potenciar l’arribada d’un nou segment de turistes alemanys, així com recuperar un mercat de més edat, que coneix Formentera i l’ha visitada en nombroses ocasions. La presència de Formentera en aquesta fira basa la seva promoció en el lliurament de material promocional molt segmentat, amb les possibilitats que ofereix Formentera com a destinació turística. D’aquesta manera es dona coneixement de les activitats de turisme actiu, la oferta de sol i platja, la oferta cultural, etc. Amb la promoció a la CMT de Stuttgart, la conselleria de Turisme de Formentera inicia una línea continuista a Alemanya, amb l’assistència al Saló Nàutic de Düsseldorf el proper 23 de gener fins el dia 31, i que comptarà amb representants de dos empreses de Formentera orientades al turisme actiu i al turisme nàutic (Wet 4 Fun i Formentera mar). D’aquesta manera, Formentera estarà present a diverses ciutats alemanyes, com a mínim un cop al mes, entre les quals destaquen Munich i Hamburgo per al proper mes de Febrer. Tenint en compte la cojuntura econòmica global, païssos com Alemanya i França són els que presenten un índex de recuperació econòmica major, fet important per la conselleria de Turisme per tal de captar un tipus de mercat amb un poder adquisitiu més alt. Recordem que la conselleria de Turisme estarà present a la Fira Internacional de Turisme (FITUR) a partir de demà, on també mantindrà reunions amb diferents agents turístics alemanys com la companyia aèria Air Berlín o els Touroperadors Tui-Thompson i Rewe.
Dimarts, 19 Gener 2010 | 8367 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Presidència/Consorci Formentera Desenvolupament (CFd)
Què es el CFd? És un organisme amb funcionament, recursos i personal propi que té com a objectiu dotar l'illa d'infraestructures. El consorci es financia de les institucions que el crearen: Govern Balear, Consell i Ajuntament. Funcionament El Consorci està format per la Presidència d'Honor, la Vice-presidència d'Honor, el President, la Junta Rectora, el Gerent, l'Interventor i el Secretari. En aquest model tenen important rellevància la Junta Rectora i el Gerent. La Junta Rectora és qui pren les decisions, qui prioritza els projectes que es realitzaran. La Junta Rectora la formen 10 membres: El president del Consorci, 3 persones nomenades pel Govern, 3 nomenades pel Consell d’Eivissa i 3 representants del Consell de Formentera. Aquestes 10 persones tenen igual capacitat per proposar projectes i votar-los. El Gerent del Consorci és la persona que s'encarrega d'executar aquelles decisions que prengui la Junta. Per aquest motiu participa a les reunions amb veu pero sense vot. Les finalitats del CFd Les seves finalitats són promoure i finançar l'execució d'infraestructures i equipaments així com qualsevol activitat dirigida al desenvolupament de l'illa. Les actuacions del CFd Bàsicament es divideixen en compra de solars, subvencions i projectes. Les subvencions Tenen per objectiu millorar i conservar l'entorn rural. Actualment existeix una línia de subvencions per a: - Construcció y/o rehabilitació de parets de pedra seca - Arranjament de camins - Soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques - Rahabilitació de pous, molins, cisternes i aljubs Per a la sol·licitud de subvencions pot cridar al telèfon d'informació 971 32 10 67 o personar-se a l'oficina del CFd situada a Sant Francesc Xavier (carrer de Santa Maria, 1). cfd@formentera.es SUBVENCIONS VIGENTS SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE PARETS DE PEDRA SECA I SUBSTITUCIÓ DE PARETS DE BLOC, L’ARRANJAMENT DE CAMINS, EL SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I/O TELEFÒNIQUES EXISTENTS O LA REHABILITACIÓ DE POUS, MOLINS, CISTERNES, ALJUBS, FORNS I SÈNIES [Bases que regiran l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca i substitució de parets de bloc, l’arranjament de camins, el soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i la rehabilitació de pous, molins, cisternes, aljubs, forns i sénies] Les presents bases tenen com a objectiu fomentar la rehabilitació i/o millora del patrimoni immoble de Formentera, així com la millora paisatgística amb l’eliminació del cablejat, mitjançant el soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques. Descàrrega de la sol·licitud, feu click aquí Descàrrega de les bases reguladores, feu click aquí BOIB 19/5/2011, feu click aquí SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I EL MANTENIMENT DE CASES PAGESES DE FORMENTERA [Bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment de cases pageses de formentera, any 2011] Les presents bases tenen com a objectiu fomentar el manteniment i la rehabilitació de cases pageses, amb la intenció que se’n puguin beneficiar els propietaris i usuaris d’aquells habitatges tradicionals que s’han mantingut al marge d’intervencions modernes poc adequades. Els ajuts pretenen incidir en dos fronts ben clars. Per una banda, en el manteniment, consolidació i millora de l’estat de conservació d’aquells elements que es considerin interessants des del punt de vista patrimonial. I per altra, conscienciar la societat del valor patrimonial d’aquests testimonis del passat que poden mantenir el seu ús d’habitatge sense perdre l’aspecte original. Descàrrega de la sol·licitud, feu click aquí Descàrrega de les bases reguladores, feu click aquí BOIB 19/5/2011, feu click aquí
Dimecres, 24 Març 2010 | 40252 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Telèfons i informació d'interès/Consorcis i Patronats
Tel. 971 32 12 10 Fax 971 32 10 73 turisme@formentera.es
Dimecres, 24 Març 2010 | 13284 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Telèfons i informació d'interès/Centres i Serveis
Av. de Portossalè, s/n 07860 Sant Francesc Xavier Tel. 971 32 34 04
Dimecres, 24 Març 2010 | 13052 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Infraestructures i Serveis/Obres executades
- Urbanització i millora dels carrers Dènia, Llevant i Balandreta a la Savina - Condicionament del mirador de Sa Senieta i construcció de voreres a un tram del carrer del Pla del Rei a Sant Francesc Xavier - Finalització de les obres de conversió per a zona de vianants del carrers de Mallorca, Menorca, l’Havana i Alacant a Sant Ferran - Finalització de les obres de condicionament de la zona verda i el carrer del Llaüt Laura a Sant Francesc Xavier - Substitució de les canonades de clavegueram de la Savina - Arranjament dels carrers del cementeri municipal de Formentera - Construcció de la pista de patinatge a Sant Francesc Xavier - Primera fase de soterrament de contenidors de residus - Ampliació de l’escoleta infantil “Sa Miranda” a Sant Francesc Xavier - Dotació d’infraestructures al nucli urbà de la Mola - Construcció de la recta d’atletisme en el recinte del camp de futbol - Conversió per a zona de vianants del carrer d’Isidor Macabich a Sant Francesc Xavier - Conversió per a zona de vianants del carrer d’Eivissa a Sant Francesc Xavier - Conversió per a zona de vianants del carrer de Ramon Llull i un bocí del carrer Santa Maria a Sant Francesc Xavier - Ampliació i condicionament de l’aparcament de l’avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran de ses Roques - Construcció de passos de vianants amb ressalt als nuclis urbans de l’illa de Formentera. - Construcció rampa-varador de s’Estany des Peix - Instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics - Condicionament de l’arxiu històric de Formentera - Instal·lació de les marquesines de les parades del transport públic de Formentera. - Instal·lació d’una xarxa d’interconnexió entre els edificis públics dels Consell Insular de Formentera i implantació de la xarxa sense fils Formentera Wi-Fi - Condicionament de l’oficina d’informació turística de la Savina - Condicionament de la Sala Municipal de Cultura (Cinema) per a les arts escèniques - Condicionament d'un local per a Centre Social i de Majors de Sant Ferran de ses Roques - S’ha portat a terme el reasfaltat de les següents carreteres: − la carretera des Ca Marí − la carretera de sa Punta Prima − la carretera de Portossalé − la carretera de Sant Ferran as Pujols - A més, a causa del deteriorament del Camí Vell de la Mola (hi ha passat la xarxa de sanejament de la Mola, la xarxa de regadiu d’aigües terciàries i la línia de mitja tensió a Sant Francesc), s’ha rehabilitat aquest camí en el tram comprés entre Sant Francesc Xavier i la carretera des Ca Marí. - Canvi del paviment de les pistes esportives de l’Escola de la Mola, per gespa artificial - Substitució de la gespa artificial de les pistes esportives des Cap
Dilluns, 22 Març 2010 | 4964 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Telèfons i informació d'interès/Consell Insular de Formentera
Vénda des Brolls, 53 (Ctra. de la Savina Sant Francesc Antic Centre Mèdic) 07860 Sant Francesc tel. 971 32 12 71 fax 971 32 20 39 benestarsocial@formentera.es
Dimecres, 24 Març 2010 | 12581 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Telèfons i informació d'interès/Consorcis i Patronats
Tel. 971 32 10 67 Fax 971 32 10 16 cfd@formentera.es
Dimecres, 24 Març 2010 | 13343 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Hemeroteca/Esports
Els i les esportistes de la modalitat d’atletisme ja compten amb una recta de 60 metres de longitud per a la pràctica d’aquest esport. Aquesta nova instal·lació s’ha ubicat al camp de futbol municipal i està composta de quatre carrils, un d’ells destinat al salt de longitud. Així ho ha presentat el president i conseller d’Esports de Formentera, Jaume Ferrer, juntament amb el president del Club d’Atletisme de l’illa, John Tanks, a qui se li ha lliurat la clau del magatzem per a començar amb els entrenaments des d’avui mateix. Aquesta recta també disposa d’una caseta de control per a totes les activitats que s’hi duguin a terme, a més de tenir les funcions de magatzem. Per a la il·luminació de la pista s’han reubicat els puntals de llum exterior i s’han instal·lat dos torres més d’il·luminació, que funcionen independentment de les torres de llum del camp de futbol. Aquesta recta va ser adjudicada a l’empresa Ferrovial Agroman S.A. per un import de 257.021,00 IVA inclòs i s’ha dut a terme en el període d’execució establert. Així mateix, la construcció de les edificacions annexes al camp de futbol es troba en la seua fase final. Aquest espai social, de 300 metres quadrats, serà polivalent i podrà ser compartit pels altres clubs de l’illa. Aquesta obra s’ha adjudicat per un import de 752.434,31 euros, IVA inclòs, a l’empresa Naves i Conducciones S.A i el període d’execució és de 18 mesos. A l’accés del recinte s’habilitaran unes 20 places d’aparcament en bateria i s’està en negociacions per disposar de la superfície annexa a aquesta instal·lació per obtenir més capacitat d’aparcament. La nova seu social del camp municipal de futbol i la recta d’atletisme revitalitzaran i donaran contingut al recinte esportiu amb més tradició de Formentera, a la vegada que es preservarà el record de tota la gent que ha format part de la S.D. Formentera i la seua història. Així mateix, l’equip de govern del Consell de Formentera va adquirir un solar de 12.750 m2 per a la futura instal·lació de 6 pistes de tennis, 4 pistes de pàdel i un camp de futbol-7, ubicat al costat del camp municipal. Aquestes obres tendran començament després de la temporada turística i obeeixen a l’objectiu per part de l’equip de govern de dur a terme una àrea esportiva que comprengui diverses modalitats esportives i doni un servei òptim als i a les esportistes de Formentera. Documents adjunts: - Tall de veu de Jaume Ferrer, President del Consell Insular de Formentera
Dimecres, 08 Setembre 2010 | 7509 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report
Telèfons i informació d'interès/Consell Insular de Formentera
Tel. 971 32 10 87 Ext. 1 Fax 971 32 21 52 urbanisme@formentera.es
Dimecres, 24 Març 2010 | 13129 hits | Imprimeix | PDF |  Correu electrònic | Report

Pàgina 7 de 303


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved