• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant
C10/2014 Negociat Equipament informàtic per a serveis crítics Plec tècnic i clàusules...
Dimarts, 16 Setembre 2014
Plec de clàusules administratives particulars Plec de prescripcion tècniques BOIB
Dilluns, 15 Setembre 2014
Anunci exposició del projecte “Millora d’infraestructures urbanes als carrers Sa Maquina i...
Dilluns, 08 Setembre 2014
Projecte Remodelació voreres de la Savina Fase II
Divendres, 05 Setembre 2014
Exposició del Projecte Bàsic i d'execució "Vial de continuació del C/ Aigua Dolça del Nucli...
Dimarts, 05 Agost 2014
  Resolució de Presidència de dia 25 de juny de 2014, aprovant llistat d'adjudicataris...
Dijous, 26 Juny 2014
Anunci d'adjudicació i formalització contracte Anunci d'adjudicació i formalització contracte...
Dilluns, 09 Juny 2014
Acta de Comprovació de la documentació administrativa presentada per a l'expedient d'atorgament i...
Dimecres, 04 Juny 2014
Acta de Constitució de la mesa de contractació per a l'adjudicació d'una llicència municipal de...
Dimarts, 03 Juny 2014
Anunci Licitació . Plec de clàusules Administratives Particulars . Anunci de delegació de...
Dimecres, 07 Maig 2014
Anunci de Licitació Plec de clàusules administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Dijous, 24 Abril 2014

Pàgina 3 de 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1