• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant
    Plec de clàusules Administratives Particulars . Plec de Prescripcions Tècniques ....
Dijous, 10 Abril 2014
Anunci conveni col·laboració entre el CIF i Telefònica de España, S.A.U Variant Sant Francesc ....
Dijous, 10 Abril 2014
Anunci de Licitació Plec de clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Dimecres, 26 Març 2014
  Acta de constitució de la mesa de contractació . Acta segona reunió de la mesa de...
Dijous, 27 Febrer 2014
Projecte Remodelació voreres la Savina Acta de Constitució de la mesa de contractació per a...
Divendres, 24 Gener 2014
Anunci exposició Estudi geotècnic Projecte Publicació al BOIB núm. 7 16 de gener de 2014...
Dijous, 16 Gener 2014
Anunci Licitació Plec de clàusules administratives particulars. Plec de Prescripcions...
Dilluns, 13 Gener 2014
Anunci _Licitacio Plec de clàusules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Dilluns, 09 Desembre 2013
C01/2013 Expediente de Licitacion de la obra "Casal Social y dependencias del Consell Insular de...
Dilluns, 14 Octubre 2013
Anunci d'exposició de projecte Estudi geotécnic Projecte bàsic i d'execució  Anunci...
Dimarts, 01 Octubre 2013
C04-2013 Projecte bàsic i d'execució per a la restauració de la Torre des Pí des Català, així...
Divendres, 27 Setembre 2013
Anunci de la gestió temporal del Casal de l'Esport
Dilluns, 02 Setembre 2013
Anunci d'avocació de competències per la tramitació de l'expedient del contracte de lloguer de...
Divendres, 23 Agost 2013
Anunci Licitació Plec de clàusules administratives particulars Plec de Prescripcions...
Dimarts, 26 Març 2013
MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i...
Dijous, 21 Març 2013

Pàgina 4 de 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1