• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant
Anunci de Licitació Plec de clausules Administratives Particulars Plec de Prescripcions...
Dimecres, 06 Febrer 2013
MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i...
Dimecres, 28 Novembre 2012
C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase Anunci Licitació Plec clàusules...
Divendres, 16 Novembre 2012
C7/2012 Anunci adjudicació del contracte de l'obra "Variant Sant Ferran oest" C7/2012 Plec de...
Dimarts, 23 Octubre 2012
C5/2012 Anunci de licitació del contracte "Explotació del bar del Poliesportiu Antoni Blanc"...
Dimarts, 09 Octubre 2012
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de...
Divendres, 21 Setembre 2012
Anunci autorització per a l'explotació temporal del bar cafeteria annexe al camp de futbol
Dijous, 30 Agost 2012
C10/2009 Anunci formalització contracte "Explotacions turístiques al litoral del terme municipal...
Dijous, 09 Agost 2012
C4/2012 Nomenament mesa de "Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran...
Dimecres, 01 Agost 2012
C4/2012 Memòria "Demolició de les edificacions emplaçades a C/Major 57, 61, 63 i 65 de Sant...
Divendres, 29 Juny 2012
C4/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació de l'obra "Demolició de les edificacions...
Divendres, 29 Juny 2012
C2/2012 Anunci licitació del "Contracte de gestió de servei públic de l'escola municipal de...
Divendres, 29 Juny 2012
C3/2012 Anunci licitació C3/2012 Plec de clàusules administratives C3/2012 Plec de...
Dimarts, 19 Juny 2012
C1/2012 Anunci de licitació per a l'adjudicació del contracte "Servei de manteniment de...
Dijous, 03 Maig 2012
Projecte "Variant Sant Ferran oest" Estudi geotècnic Projecte "Variant Sant Ferran oest" Tomo 1...
Dimarts, 17 Abril 2012

Pàgina 5 de 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1