• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant
  C17-2011 Anunci de Licitació C17-2011 Plec de clausules administratives Particulars...
Dilluns, 12 Desembre 2011
Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera"
Dijous, 01 Desembre 2011
  C08/2011 Anunci de l'encomana de gestió de l'obra "Acondicionament Carretera PM 820-2 entre...
Dijous, 01 Desembre 2011
  C16/2011 Anunci de licitació del contracte "Gestió de l'escola Municipal de Tennis de...
Dijous, 01 Desembre 2011
C6/2011 Anunci adjudicació "Gestió del Centre de descontaminació de vehicles fora d'ús "
Dimarts, 04 Octubre 2011
C3/2010 Anunci formalització contracte "Adquisició d'una oficina mòbil per a la Policia Local
Dijous, 29 Setembre 2011
Memòria Plànols Anunci de licitació Plec de clàusules administratives Plec de...
Dijous, 22 Setembre 2011
C7/2011 Anunci de formalització de contracte "Construcció d'un trafo pel Poliesportiu de...
Dimecres, 07 Setembre 2011
CFd2/2011 Anunci licitació "Subministrament de clorur d'octadecyltrimethylammonium"...
Dilluns, 05 Setembre 2011
C11-2011 Anunci exposició projecte "Construcció d'edificacions annexes  pistes de tennis i...
Dimecres, 03 Agost 2011
C11/2011 Anunci licitació "Construcció d'edificacions annexes a les pistes de tennis i pàdel"...
Dilluns, 01 Agost 2011
Projecte de millora del tancament, ampliació i control d'accessos a l'abocador
Dilluns, 01 Agost 2011
Anunci adjudicació del contracte del "Subministrament d'equipament per a educació vial"
Divendres, 08 Juliol 2011
C03/2011 Anunci adjudicació subministrament "D'un Tractor i una trituradora de Pedra"
Dilluns, 04 Juliol 2011
CFd1/2011 Anunci de licitació del contracte de l'obra "Soterrament de línies al camí de dalt de...
Dijous, 30 Juny 2011

Pàgina 6 de 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1