• Català
  • Castellano
  • English
Contractor profile
Anunci licitació per a l’adjudicació del contracte “Explotació per tercers dels serveis de...
Thursday, 19 January 2017
Adjudicació i formalització del contracte - Hivern 2016/2017
Friday, 02 December 2016
- Projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos d’infraestructures as Pujols...
Friday, 02 September 2016
Exposició pública del projecte d’obres “Renovació del paviment i serveis diversos...
Thursday, 04 August 2016
Projecte Urbanització UA-POL 03 Anunci Projecte Annexe 2_Geotècnia Plànols Portada...
Friday, 15 July 2016
C01/2016 Negociat Gestor expedients actes i acords Plec de clàusules administratives Plec de...
Thursday, 30 June 2016
Projecte de Remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli urbà des Pujols a l'illa...
Friday, 27 May 2016
C07/2016 Negociat sense publicitat Subministrament plaques de senyalitzacio de rutes verdes Plec...
Friday, 15 April 2016
C03/2016_Aprovació de l’expedient i encomana de gestio a TRAGSA del servei “Seguimiento y...
Wednesday, 13 April 2016
Anunci C09/2016 Pla d'actuació en matèria de transport públic BOIB Pla d'Actuació en Matèria...
Friday, 08 April 2016
C04/2016 Explotació per tercers dels serveis de temporada dels lots 2 i 63 que es relacionen a...
Wednesday, 23 March 2016
C06/2016 Abalisament de les platges del TM de Formentera - Plec clausules administratives - Plec...
Wednesday, 23 March 2016
C02/2016 Redacció del Pla Director Insular de residus urbans de Formentera - Plec de clàusules...
Monday, 14 March 2016
Remodelació del carrer s'Aigua dolça al nucli urbà des Pujols Memòria Plànols
Tuesday, 26 January 2016
C12/2015 Projecte de remodelació del tram nord del carrer Fonoll Marí del nucli des Pujols a...
Tuesday, 29 December 2015

Start
Prev
1

Page 1 of 11


Powered by AlphaContent 4.0.18 © 2005-2017 - All rights reserved

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1