• Català
  • Castellano
  • English

Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Llista definitiva d’aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2019 131
2 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d’Eivissa per dotar de personal vigilant l’església de Sant Francesc Xavier i el fossar Vell l’any 2019 481
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en materia de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2019 795
4 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2019 1096
5 Aprovació inicial del Reglament de funcionament i ús del Far de la Mola 1495
6 Conveni de col·laboració per establir les bases de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima per continuar l’elaboració de la carta arqueològica subaquàtica de Formentera 1975
7 Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2018 2470
8 Aprovació definitiva del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 2704
9 Llista definitiva d'aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2018 3297
10 Publicació del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 3681
11 Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So 3666
12 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l’any 2018 4078
13 Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2018 4060
14 Conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural per dur a terme la continuació de l’excavació arqueològica de la necròpolis Tardoantiga del c/Metge Vicent Riera 3889
15 Resolució de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2017 3300
16 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 3107
17 Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 3536
18 Llista definitiva d’aspirants admesos i modificació dels membres que conformen la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2017 4176
19 Llista provisional d’admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2017 4660
20 Correcció d’error de l’anunci núm. 10919 en la seva versió castellana publicat al BOIB núm. 122 de 5 d’octubre de 2017 5021
21 Instrucció tècnica del Pla Territorial Insular—Normes subsidiàries de Formentera relativa a la tramitació de les intervencions arqueològiques preventives i d’urgència 5183
22 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2017 5452
23 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació IllesBalears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2017 5694
24 Acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de 2017 de ratificació delDecret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenaciódel Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA 5494
25 Aprovació definitiva del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural 2017-2019 5507
26 Adjudicació de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2016 5522
27 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 5633
28 Llista definitiva de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016 5530
29 Nomenament de la Secretaria suplent de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera 5076
30 Llista provisional de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016 5103
31 Acord de declaració de la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca com a bé d'interès cultural immaterial 5203
32 Pla Insular de gestió del Patrimoni de Formentera 2017-2019 5069
33 Conveni de col·laboració, en matèria de patrimoni cultural, entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa, per a la restauració de la porta de l'església de Sant Francesc Xavier 5012
34 Substitució de la secretària de Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2016 4688
35 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissaper dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 5154
36 Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i nomenament dels membres de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de 2016 5230
37 Llista provisional d'admesos i exclosos de la Beca d'investigació 2016 5632
38 Convocatòria i de les bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2016 5840
39 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2016 6217
40 Correcció d'errors en les coordenades que delimiten el bé d'interès cultural des Campament 6185
41 Incoació de l'expedient per declarar bé d'interès cultural immaterial la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca 6308
42 Resolució de la convocatòria de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de 2015 6469
43 Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i, nomenament dels membres de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la beca d'investigació 2015 del Consell Insular de Formentera 7209
44 Aprovació llista d'aspirants a la Beca d'investigació 2016 7702
45 Convocatòria i de les bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera, per a l'any 2015 7522
46 Creació de la Comissió mixta de patrimoni històric entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa 8547
47 Declaració de la colònia penitenciària de la Savina (es Campament) bé d’interès cultural en la categoria de lloc històric 7993
48 Declaració del jaciment arqueològic JA-31 (Cap de Barbaria I) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica 8267
49 Declaració del jaciment arqueològic JA-93 (Murada de sa Cala) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica 8020
50 Resolució de la convocatòria de la beca d'ivestigació del Consell Insular de Formentera 2014 9085
51 Anunci del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes sobre la declaració de béns d'interès cultural 7548
52 Anunci de nomenament del membres de la Comissió Avaluadora Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2014 8448
53 Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2014 9659