• Català
  • Castellano
  • English

Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en materia de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2019 8
2 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2019 346
3 Aprovació inicial del Reglament de funcionament i ús del Far de la Mola 818
4 Conveni de col·laboració per establir les bases de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima per continuar l’elaboració de la carta arqueològica subaquàtica de Formentera 1340
5 Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2018 1855
6 Aprovació definitiva del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 2028
7 Llista definitiva d'aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2018 2633
8 Publicació del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 3006
9 Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So 3029
10 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l’any 2018 3521
11 Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2018 3637
12 Conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural per dur a terme la continuació de l’excavació arqueològica de la necròpolis Tardoantiga del c/Metge Vicent Riera 3489
13 Resolució de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2017 2928
14 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 2772
15 Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 3163
16 Llista definitiva d’aspirants admesos i modificació dels membres que conformen la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2017 3806
17 Llista provisional d’admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2017 4283
18 Correcció d’error de l’anunci núm. 10919 en la seva versió castellana publicat al BOIB núm. 122 de 5 d’octubre de 2017 4658
19 Instrucció tècnica del Pla Territorial Insular—Normes subsidiàries de Formentera relativa a la tramitació de les intervencions arqueològiques preventives i d’urgència 4789
20 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2017 5089
21 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació IllesBalears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2017 5306
22 Acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de 2017 de ratificació delDecret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenaciódel Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA 5103
23 Aprovació definitiva del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural 2017-2019 5115
24 Adjudicació de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2016 5130
25 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 5249
26 Llista definitiva de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016 5135
27 Nomenament de la Secretaria suplent de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera 4699
28 Llista provisional de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016 4728
29 Acord de declaració de la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca com a bé d'interès cultural immaterial 4821
30 Pla Insular de gestió del Patrimoni de Formentera 2017-2019 4703
31 Conveni de col·laboració, en matèria de patrimoni cultural, entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa, per a la restauració de la porta de l'església de Sant Francesc Xavier 4634
32 Substitució de la secretària de Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2016 4343
33 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissaper dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 4787
34 Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i nomenament dels membres de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de 2016 4878
35 Llista provisional d'admesos i exclosos de la Beca d'investigació 2016 5272
36 Convocatòria i de les bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2016 5490
37 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2016 5852
38 Correcció d'errors en les coordenades que delimiten el bé d'interès cultural des Campament 5836
39 Incoació de l'expedient per declarar bé d'interès cultural immaterial la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca 5954
40 Resolució de la convocatòria de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de 2015 6098
41 Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i, nomenament dels membres de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la beca d'investigació 2015 del Consell Insular de Formentera 6799
42 Aprovació llista d'aspirants a la Beca d'investigació 2016 7306
43 Convocatòria i de les bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera, per a l'any 2015 7126
44 Creació de la Comissió mixta de patrimoni històric entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa 8140
45 Declaració de la colònia penitenciària de la Savina (es Campament) bé d’interès cultural en la categoria de lloc històric 7633
46 Declaració del jaciment arqueològic JA-31 (Cap de Barbaria I) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica 7926
47 Declaració del jaciment arqueològic JA-93 (Murada de sa Cala) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica 7682
48 Resolució de la convocatòria de la beca d'ivestigació del Consell Insular de Formentera 2014 8673
49 Anunci del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes sobre la declaració de béns d'interès cultural 7155
50 Anunci de nomenament del membres de la Comissió Avaluadora Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2014 8118
51 Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2014 9279