• Català
  • Castellano
  • English

Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Aprovació definitiva del Reglament de funcionament i ús del Far de la Mola 21
2 Llista definitiva d’aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2019 244
3 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d’Eivissa per dotar de personal vigilant l’església de Sant Francesc Xavier i el fossar Vell l’any 2019 570
4 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en materia de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2019 873
5 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2019 1167
6 Aprovació inicial del Reglament de funcionament i ús del Far de la Mola 1567
7 Conveni de col·laboració per establir les bases de l’acció concertada entre el Consell Insular de Formentera i l’Institut Balear d’Estudis en Arqueologia Marítima per continuar l’elaboració de la carta arqueològica subaquàtica de Formentera 2041
8 Resolució de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2018 2537
9 Aprovació definitiva del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 2786
10 Llista definitiva d'aspirants admesos i nomenament de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2018 3374
11 Publicació del Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So de Formentera 3756
12 Pla Director de l'Arxiu d'Imatge i So 3736
13 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l’any 2018 4131
14 Convocatòria i bases que han regir la concessió de la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera per a l’any 2018 4110
15 Conveni de col·laboració en matèria de patrimoni cultural per dur a terme la continuació de l’excavació arqueològica de la necròpolis Tardoantiga del c/Metge Vicent Riera 3926
16 Resolució de la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2017 3346
17 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa per dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 3146
18 Convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca, soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i intervencions en béns del patrimoni cultural de Formentera 3574
19 Llista definitiva d’aspirants admesos i modificació dels membres que conformen la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2017 4212
20 Llista provisional d’admesos i nomenament de la Comissió Avaluadora la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera 2017 4702
21 Correcció d’error de l’anunci núm. 10919 en la seva versió castellana publicat al BOIB núm. 122 de 5 d’octubre de 2017 5052
22 Instrucció tècnica del Pla Territorial Insular—Normes subsidiàries de Formentera relativa a la tramitació de les intervencions arqueològiques preventives i d’urgència 5228
23 Convocatòria i bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2017 5487
24 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació IllesBalears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2017 5742
25 Acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de 2017 de ratificació delDecret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenaciódel Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA 5535
26 Aprovació definitiva del Pla Insular de Gestió del Patrimoni Cultural 2017-2019 5548
27 Adjudicació de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2016 5558
28 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 5673
29 Llista definitiva de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016 5567
30 Nomenament de la Secretaria suplent de la Comissió Específica d'Arqueologia del Consell Insular de Formentera 5111
31 Llista provisional de les puntuacions obtingudes de la Beca d'investigació del CIF de 2016 5134
32 Acord de declaració de la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca com a bé d'interès cultural immaterial 5245
33 Pla Insular de gestió del Patrimoni de Formentera 2017-2019 5101
34 Conveni de col·laboració, en matèria de patrimoni cultural, entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa, per a la restauració de la porta de l'església de Sant Francesc Xavier 5047
35 Substitució de la secretària de Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d’investigació del Consell Insular de Formentera de 2016 4715
36 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissaper dotar de personal vigilant l'església de Sant Francesc Xavier i el Fossar Vell 5188
37 Llista definitiva d'aspirants admesos i exclosos i nomenament dels membres de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de 2016 5262
38 Llista provisional d'admesos i exclosos de la Beca d'investigació 2016 5663
39 Convocatòria i de les bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera per a l'any 2016 5872
40 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Illes Balears en matèria de patrimoni cultural per al manteniment i obertura del molí Vell de la Mola l'any 2016 6256
41 Correcció d'errors en les coordenades que delimiten el bé d'interès cultural des Campament 6225
42 Incoació de l'expedient per declarar bé d'interès cultural immaterial la tècnica tradicional de construcció amb pedra seca 6345
43 Resolució de la convocatòria de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera de 2015 6509
44 Aprovació de la llista definitiva d'aspirants admesos i, nomenament dels membres de la Comissió avaluadora dels projectes presentats a la beca d'investigació 2015 del Consell Insular de Formentera 7248
45 Aprovació llista d'aspirants a la Beca d'investigació 2016 7733
46 Convocatòria i de les bases que han de regir la concessió de la beca d'investigació del Consell Insular de Formentera, per a l'any 2015 7558
47 Creació de la Comissió mixta de patrimoni històric entre el Consell Insular de Formentera i el Bisbat d'Eivissa 8579
48 Declaració de la colònia penitenciària de la Savina (es Campament) bé d’interès cultural en la categoria de lloc històric 8033
49 Declaració del jaciment arqueològic JA-31 (Cap de Barbaria I) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica 8294
50 Declaració del jaciment arqueològic JA-93 (Murada de sa Cala) bé d’interès cultural en la categoria de zona arqueològica 8045
51 Resolució de la convocatòria de la beca d'ivestigació del Consell Insular de Formentera 2014 9124
52 Anunci del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes sobre la declaració de béns d'interès cultural 7579
53 Anunci de nomenament del membres de la Comissió Avaluadora Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2014 8481
54 Beca d'investigació del Consell Insular de Formentera 2014 9687