• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 39
2 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 646
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 597
4 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 611
5 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 702
6 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 764
7 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 724
8 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 845
9 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 919
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 1249
11 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 1250
12 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 1506
13 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 1660
14 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 1785
15 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 1737
16 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 1774
17 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 1773
18 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 1912
19 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 1978
20 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 1972
21 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2514
22 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 5905
23 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 2799
24 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 2939
25 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 2974
26 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 3253
27 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3248
28 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 3172
29 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 3201
30 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3204
31 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 2826
32 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 2775
33 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 2655
34 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 2779
35 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2656
36 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 3408
37 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 3345
38 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 4031
39 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 4398
40 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 4346
41 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 4241
42 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 4389
43 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 4378
44 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 4733
45 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 4479
46 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 4668
47 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 4732
48 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5008
49 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 5530
50 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 5481
51 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 5831
52 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 5494
53 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 5682
54 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 5600
55 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 5708
56 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 5693
57 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 5919
58 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 6195
59 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 6264
60 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 7525
61 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 6237
62 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 6474
63 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 6832
64 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 6407
65 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 6697
66 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 6728
67 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 6693
68 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 6720
69 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 6931
70 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 6998
71 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 6985
72 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 7144
73 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 7424
74 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 6914
75 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 7270
76 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 7426
77 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 7543
78 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 7268
79 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 7405
80 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 10587
81 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7250
82 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 7186
83 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 7510
84 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 7514
85 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 7633
86 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 7656
87 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 7747
88 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 8406
89 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 7816
90 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 7860
91 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 8025
92 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 9549
93 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 9808
94 Resultat del sorteig: Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 8445
95 Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 8089
96 Tràmit d'informació pública de l'aprovació del Pla insular de gestió del patrimoni cultural de Formentera, per als anys 2015 i 2016 8524
97 Ajuts per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'Illa de Formentera, curs 2014-2015 8676
98 Beques d'estudis superiors per a estudiants a Formentera, curs 2014-2015 11243
99 Aprovació de la concessió d'ajuts de les beques d'estudis superior per a estudiants de Formentera, Curs 2013-2014 10281
100 Aprovació de la concessió d'ajuts per llibres de text per al curs 2013/2014 10845

Page 1 of 2

Start
Prev
1