• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 7
2 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 582
3 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 547
4 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 557
5 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 655
6 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 714
7 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 682
8 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 797
9 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 875
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 1194
11 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 1200
12 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 1454
13 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 1597
14 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 1727
15 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 1679
16 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 1714
17 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 1715
18 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 1854
19 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 1918
20 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 1903
21 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2450
22 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 5805
23 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 2743
24 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 2884
25 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 2916
26 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 3196
27 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3191
28 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 3110
29 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 3144
30 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3146
31 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 2773
32 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 2719
33 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 2603
34 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 2724
35 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2603
36 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 3351
37 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 3290
38 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 3974
39 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 4348
40 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 4290
41 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 4188
42 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 4334
43 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 4318
44 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 4674
45 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 4425
46 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 4613
47 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 4674
48 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 4952
49 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 5476
50 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 5429
51 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 5775
52 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 5439
53 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 5628
54 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 5544
55 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 5652
56 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 5636
57 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 5859
58 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 6139
59 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 6211
60 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 7467
61 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 6183
62 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 6421
63 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 6780
64 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 6353
65 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 6644
66 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 6674
67 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 6638
68 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 6669
69 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 6875
70 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 6945
71 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 6926
72 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 7089
73 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 7373
74 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 6864
75 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 7219
76 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 7372
77 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 7489
78 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 7216
79 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 7351
80 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 10516
81 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7195
82 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 7128
83 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 7454
84 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 7459
85 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 7579
86 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 7600
87 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 7691
88 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 8350
89 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 7761
90 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 7802
91 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 7972
92 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 9493
93 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 9756
94 Resultat del sorteig: Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 8387
95 Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 8030
96 Tràmit d'informació pública de l'aprovació del Pla insular de gestió del patrimoni cultural de Formentera, per als anys 2015 i 2016 8468
97 Ajuts per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'Illa de Formentera, curs 2014-2015 8620
98 Beques d'estudis superiors per a estudiants a Formentera, curs 2014-2015 11186
99 Aprovació de la concessió d'ajuts de les beques d'estudis superior per a estudiants de Formentera, Curs 2013-2014 10223
100 Aprovació de la concessió d'ajuts per llibres de text per al curs 2013/2014 10787

Page 1 of 2

Start
Prev
1