• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 211
2 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 619
3 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 1112
4 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 1049
5 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 1064
6 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 1212
7 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 1262
8 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 1170
9 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 1318
10 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 1345
11 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 1631
12 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 1566
13 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 1839
14 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2006
15 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 2128
16 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 2065
17 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 2115
18 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2131
19 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 2246
20 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 2330
21 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2316
22 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2866
23 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 6883
24 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 3162
25 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 3300
26 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 3339
27 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 3593
28 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3569
29 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 3525
30 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 3537
31 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 3518
32 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 3150
33 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 3094
34 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 2970
35 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 3100
36 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 2967
37 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 3722
38 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 3670
39 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 4379
40 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 4730
41 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 4661
42 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 4564
43 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 4726
44 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 4706
45 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5087
46 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 4798
47 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 5011
48 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 5066
49 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5319
50 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 5856
51 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 5796
52 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 6150
53 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 5803
54 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 5993
55 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 5907
56 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6027
57 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6009
58 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 6230
59 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 6499
60 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 6567
61 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 7829
62 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 6538
63 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 6772
64 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 7151
65 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 6741
66 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 7029
67 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 7038
68 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 7008
69 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 7034
70 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 7230
71 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 7301
72 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 7292
73 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 7448
74 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 7753
75 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 7199
76 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 7571
77 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 7712
78 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 7849
79 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 7557
80 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 7695
81 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 10995
82 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 7545
83 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 7500
84 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 7831
85 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 7830
86 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 7916
87 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 7958
88 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 8043
89 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 8732
90 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 8090
91 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 8159
92 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 8307
93 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 9862
94 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 10093
95 Resultat del sorteig: Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 8742
96 Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 8369
97 Tràmit d'informació pública de l'aprovació del Pla insular de gestió del patrimoni cultural de Formentera, per als anys 2015 i 2016 8814
98 Ajuts per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'Illa de Formentera, curs 2014-2015 8954
99 Beques d'estudis superiors per a estudiants a Formentera, curs 2014-2015 11580
100 Aprovació de la concessió d'ajuts de les beques d'estudis superior per a estudiants de Formentera, Curs 2013-2014 10567

Page 1 of 2

Start
Prev
1