• Català
  • Castellano
  • English

Educació, Cultura i Patrimoni

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Decret adjudicació barres de les festes de Sant Jaume 2019 334
2 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume 2019 a Formentera 847
3 Convocatòria d'ajudes per a compensar la doble/ tripla insularitat per als estudiants que cursin estudis superiors, cicles superiors, cicles formatius o d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de Formentera per al curs 2018-2019 1060
4 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes econòmiques de beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2018-2019 970
5 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2018-2019 1047
6 Atorgament de deu beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2017 - 2018 1031
7 Nomenament del jurat del premi fotogràfic Beni Trutmann 2019 1363
8 Calendari del procés d'admissió per al curs 2019/2020 a l'Escoleta Infantil de Primer Cicle La Miranda i l'Escoleta de Camí Vell 1967
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l’any 2019 1844
10 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 1827
11 Concurs de fotografía Beni Trutmann del Consell Insular de Formentera 2019 1921
12 Bases reguladores del XVII concurs de fotografia Beni Trutmann 1899
13 Selecció obres per la sala d’exposicions “Ajuntament Vell” i calendari de programació 2019 1738
14 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts de Beques d'estudis superiors per a estudiants de Formentera, pel curs 2017-18 1891
15 DOCUMENT MARC L'educació dels infants 0-3 i la necessària equitat 1909
16 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació República de la Cultura per a l'organització del projecte cultural Barnasans a l'illa de Formentera i la programació d'artistes formenterers al Barnasans per a l'any 2019 2238
17 Convocatòria de coproducció en xarxa. Propostes escèniques familiars 2151
18 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 2410
19 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2588
20 Aprovació dels ajuts econòmics per desplaçament a estudiants que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2017-2018 2715
21 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2017-2018 2672
22 Atorgament de vuit beques d’estudis superiors per a estudiants de Formentera, curs 2016-2017 2704
23 Aprovació inicial de la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 2740
24 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2018 2877
25 Bases i convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2018 a l'envelat de Sant Ferran de ses Roques 2971
26 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 2943
27 Bases i de la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 3519
28 Cursos i tallers del Consell Insular de Formentera 8285
29 Resolució de la presidenta del Centre Balears Europa per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de quatre beques CBEuropa 2018 per a la formació pràctica de titulats universitaris a l’Oficina del Centre Balears Europa a Brussel·les 3763
30 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’empresa Hijos de Rivera SAU per atorgar un ajut econòmic en activitats culturals de Formentera 3904
31 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l’any 2018 3916
32 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4197
33 Llistat definitiu d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4187
34 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l’adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 4149
35 Llistat provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2018-2019 4126
36 Llistat provisional d'infants admesos a l'esoleta "Sa Miranda" al curs 2018-2019 4119
37 Bases reguladores de les ajudes per desplaçament a estudiants que cursen estudis superiors, cicles formatius, d'educació postobligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera per al curs 2017-2018 3718
38 Bases reguladores de les ajudes de beques d'estudis per a estudiants de Formentera per al curs 2017/2018 3676
39 Bases reguladores de les ajudes econòmiques per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2017/2018 3535
40 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural, per a l'any 2018 3689
41 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 3554
42 Aprovació definitiva del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions 4316
43 Concurs de fotografia Beni Trutman del Consell Insular de Formentera 2018 4305
44 Resolució d’atorgament subvencions en matèria d’organització de festes 4985
45 Resolució de la directora general de Política Lingüística d’11 de desembre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regula l’ús de les llengües oficials a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les IB 5348
46 Nomenament dels membres de la comissió avaluadora de les sol·licituds per optar a la Barra de les festes de Nadal 2017 i convocatòria de la comissió 5259
47 Atorgament de subvencions per ajuts econòmiques per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 5179
48 Condicions tècniques per a la gestió de la barra per les Festes de Nadal 2017 a l'envelat de Sant Ferran (Formentera) 5353
49 Aprovació inicial del Reglament d'ús de la Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" 5336
50 Nomenament de la Comissió Tècnica Avaluadora de les ajudes econòmiques a les associacions per a l’organització de festes 5685
51 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts llibres curs 2016-2017 5422
52 Certificat secretaria adjudicats-denegats ajuts desplaçament curs 2016-2017 5623
53 Bases per a la concessió d’ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes corresponents al període comprés entre novembre 2016 i octubre 2017 5671
54 Bases i la convocatòria per a la concessió d'ajudes econòmiques a les associacions de veïns, comissions de fetes, associacions culturals i/o esportives per a la realització de festes 5926
55 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar 6488
56 Edicte de publicació de l’atorgament de les barres de Sant Jaume 2017 6416
57 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 6799
58 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Sant Jaume de l'any 2017 6429
59 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6640
60 Llista definitiva d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6534
61 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2017-2018 6642
62 Llista provisional d'infants admesos a l'escoleta "Des Camí Vell" al curs 2017-2018 6658
63 Bases de les condicions economicoadministratives i tècniques per a l'adjudicació de les barres a les festes de Sant Jaume a Formentera 6841
64 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Frumentària, en matèria de promoció i difusió cultural per a l'any 2017 7131
65 Candidatures al Consell Escolar de les Escoletes 2017 7195
66 Llista d'espera d'infants a l'escoleta "Sa Miranda" al curs 2016-2017 8426
67 Nomenament dels membres del Jurat del XV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 7149
68 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d’educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l’illa de Formentera per al curs 2016-2017 7373
69 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2016-2017 7843
70 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2016-2017 7367
71 Aprovació de les bases i convocatòria del Concurs de fotografia Beni Trutmann de l'any 2017 7653
72 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Universitat de les Illes Balears per dur a terme la realització d'informes preceptius durant els procediments de declaració de béns d'interès cultural 7626
73 Concessió d'ajuts econòmics a les associacions de veïns, comissions de festes, associacions culturals i/o esportives sense ànim de lucre per a la realització de festes durant el període comprés entre novembre 2015 i octubre 2016 7617
74 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Hospital de Formentera per a la realització de cursos de català per al personal de l'hospital 7637
75 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora per a la valoració de les sol·licituds per optar a les barres de les festes de Nadal 2016/2017 7845
76 Proposta d'aprovació de l'atorgament de vuit beques d'estudis superiors curs 2015-2016 i denegació de la resta de sol·licituds 7906
77 Bases i la convocatòria de les condicions tècniques per a la gestió de la barra de les festes de nadal 2016/2017 a la carpa municipal de Sant Ferran de ses Roques 7905
78 Nomenament dels membres de la Comissió tècnica evaluadora per a la concessió d'ajudes econòmiques per a la realització de festes 8054
79 Concessió Ajuts per desplaçament als estudiants del curs 2015-16 8334
80 Aprovar la concessió de setanta-tres sol·licituds per els ajuts dels llibres per al fons de reutilització de llibres de text als centres de primària i secundària i ajuts individuals per a l'adquisició de llibres de text curs 2015-2016 7816
81 Nomenament i convocatòria dels membres de la Comissió avaluadora d'ajuts per a l'adquisició dels llibres de text pel curs 2015/2016 8220
82 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'empresa Hijos de Rivera SAU per a l'atorgament d'una ajuda econòmica en activitats culturals de Formentera 8347
83 Aprovació de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la utilització de les instal·lacions i serveis de les Escoletes 8483
84 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de règim intern de les escoletes dependents del Consell Insular de Formentera 8195
85 Aprovació definitiva del Reglament d'organització i funcionament del Consell Escolar de Formentera (CEF) 8342
86 Llistat escoletes del CIF per al curs 2016-2017 11804
87 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni 8197
88 Publicació del Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació Baleària per l'ajut econòmic en les activitats culturals de Formentera 8141
89 Nomenament del membres del Jurat del XIV Concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 8451
90 Exposicions programades al Centre Antoni Tur "Gabrielet" per a 2016 8449
91 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2015-2016 8517
92 Bases que han de regir la convocatòria d’ajudes de beques d’estudis superiors per a estudiants/es de Formentera, curs 2015-2016 8566
93 Bases que han de regir la convocatòria d'ajudes per desplaçament a estudiants/es que cursin estudis superiors, cicles formatius o d'educació post obligatòria reglada o ensenyaments artístics fora de l'illa de Formentera, per al curs 2015-2016 8648
94 Bases concurs de Fotografia Beni Trutmann 2016 9381
95 Bases reguladores del concurs de disfresses de la rua de carnaval de Formentera 8701
96 Adjudicació d'ajudes per a l'adquisició de llibres de text per al curs 2014-2015 8751
97 Bases reguladores per a la convocatòria d’Ajuts econòmiques per a l’adquisició dels llibres de text pel curs 2014-2015 8905
98 Llistat definitiu d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 10496
99 Llistat provisional d'infants admessos i exclosos as CAMÍ VELL (de juny a octubre de 2015) 10736
100 Resultat del sorteig: Sorteig públic de dues lletres per dirimir les situacions d’empat en les sol·licituds d’inscripción en el nou centre escolar Camí Vell i l'EI Sa Miranda 9364

Page 1 of 2

Start
Prev
1