• Català
  • Castellano
  • English

Benestar social i joventut

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Aprovació definitiva del II Pla de la Infància i Joventut de Formentera 2018-2022 455
2 Aprovació definitiva del I Pla d’Igualtat entre homes i dones de Formentera 2019-2022 1307
3 Publicació del Conveni de col·laboració entre UNICEF Comitè Espanyol i el Consell Insular de Formentera 1481
4 Aprovació Inicial del II Pla de la Infància i Joventut de Formentera 2018-2022 1484
5 Exposició pública de l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de serveis funeraris municipals 1727
6 Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial del Reglament del servei municipal de tanatori 1734
7 Aprovació inicial del I Pla d’Igualtat entre dones i homes de formentera 2019-2022 1918
8 Conveni entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de Majors del Pilar per a regular la cessió temporal d'espais del Centre Administratiu i Cultural Polivalent “Casa del Poble de la Mola” 2629
9 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'associació Espai Dones Formentera, per la promoció de la igualtat i prevenció de violència de gènere, per a l'any 2018 2669
10 III Pla Insular Sobre Drogues i Altres Addiccions 2018-2021 2638
11 Bases convocatoria subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i persones amb discapacitat residents a Formentera per l'any 2018 2684
12 Aprovació definitiva de la modificació dels estatuts del Consorci de Recursos Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears 3448
13 Aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Sociosanitari i Assistencial de les Illes Balears 4216
14 Concessió de subvenció directa al Fons Pitiús de Cooperació per a l'any 2017 4567
15 Conveni entre el CIF i l’ONG Formenterers Solidaris, per a l’execució de projectes decooperació per al desenvolupament de països en vies de desenvolupament, així com d’activitats de sensibilització al mateix municipi 4905
16 Conveni d'atorgament de subvenció per procediment de concessió directa entre el CIF i l’Associació de Majors del Pilar, per al mantenimentdel centre i dels serveis que hi presten, promoció i sosteniment d’activitats associatives i comunitàries 5214
17 Publicació dels acords de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Lavanderia Limfor SL de Sant Ferran 5750
18 Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen les ajudes estatals iautonòmiques per al lloguer d’habitatges per a l’any 2017 5368
19 Bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a associacions i/o entitats privades sense ànimde lucre a l’illa de Formentera per al desenvolupament de programes i actuacions en matèria de serveis socials per l'any 2017 5650
20 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB) 5551
21 Bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l’illa de Formentera per al desenvolupament de programes i actuacions en matèria de serveis socials per l'any 2017 5652
22 Publicació de les Bases per la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'illa de Formentera per l'any 2017 5308
23 Resolució del conseller de Territori, Energia i Mobilitat per la qual es convoquen ajudes de rehabilitació d'habitatges per millorar-ne l'accessibilitat 4916
24 Publicació concessió i denegació subvencions associacions - centre de dia 6624
25 Convocatòria de subvencions individuals per a persones majors de 65 anys i per a persones que presentin una discapacitat física, psíquica o sensorial declarada que siguin residents a Formentera per a l’any 2016 6920
26 Publicació de les Bases per la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'illa de Formentera per l'any 2016 7082
27 Bases per a la convocatòria de subvencions per a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a la illa de Formentera en matèria d´actuacions a l´àmbit socio-sanitari per a l´any 2016 6876
28 Bases que han de regir la concessió d'una beca de formació per a persones que hagin participat en el projecte del servei de formació, integració i ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a l'any 2016 6509
29 Aprovació definitiva de la modificació del Reglament de Voluntariat Social del Consell Insular de Formentera 7213
30 Publicació del Conveni de col·laboració entre l’Escola Lliure El Sol i el Consell Insular de Formentera, per a la realització de les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil, a l’escola d’estiu de Formentera 2015 6963
31 Concessió i denegació de subvencions per a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l´Illa de Formentera en matèria d´actuacions a l´àmbit sociosanitari any 2015 6933
32 Memòria d'activitats Formentera Marxa 2014-2015 7441
33 Aprovació inicial d'un nou Reglament de règim intern del Centre de Dia de Formentera 7925
34 Publicació de les bases per a la convocatòria de subvenions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'illa de Formentera, per a l'any 2015 6725
35 Conveni de col·laboració entre UNICEF Comitè Espanyol i el Consell Insular de Formentera referent en Educació en Drets de la Infància 6203
36 Conveni de col·laboració entre UNICEF Comitè Espanyol i el Consell Insular de Formentera 7162
37 Conveni de col·laboració entre el centre de dia de Formentera i l'IES Marc Ferrer per a la cessió d'un mural al Consell Insular de Formentera 5670
38 I Pla estratègic Insular de la Infància i la Joventut de Formentera 6980
39 Acord de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Consell Insular d'Eivissa per la realització de pràctiques formatives a l'Hospital-Residència assistida de Cas Serres 6234
40 Conveni de col·laboració entre la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, el Consell Insular de Formentera i Mònica Rey Ferrer 6337
41 Publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Associació de pares de nins amb càncer de Balears (ASPANOB) 7060
42 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l'Associació d'Ajuda al Malalt Oncològic de Balears (ADAMOB) 6278
43 Decret de Presidència de nomenament dels membres de la comissió avaluadora per a la concessió d'una beca per a pràctiques per alumnes amb discapacitat que hagin fet el curs de FIOP 6297
44 Consessió de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, per a l'any 2014, a l'Illa de Formentera 5905
45 Concessió de subvencions per a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l´Illa de Formentera en matèria d´actuacions a l´àmbit sociosanitari any 2014 6766
46 Bases que han de regir la concessió d'una beca de formació per a persones que hagin participat en el projecte del Servei de formació, integració i ocupació pública del Govern Balear (FIOP) per a la inserció laboral de joves amb alguna discapacitat al Cons 5877
47 Conveni de col•laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Fundació “ La Caixa” per al desenvolupament dels projectes del programa de gent gran 6871
48 Edicte de publicació del conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i el Consorci de Gestió Sociosanitària d’Eivissa per a l’estada residencial d’una persona amb discapacitat al centre de Can Raspalls 6701
49 Conveni de col·laboració entre la Fundació Per a La Universitat Oberta de Catalunya, el Consell Insular de Formentera i Mónica Rey Ferrer 5610
50 Pla insular sobre dogues i adiccions 2014-2017 7225
51 Anunci bases per a la convocatòria de subvencions dirigides a cases regionals, associacions d'immigrants i altres associacions sense ànim de lucre, a l'Illa de Formentera, per a l'any 2014 6019
52 Anunci bases per a la convocatòria de subvencions per a associacions i/o entitats privades sense ànim de lucre a l'Illa de Formentera en matèria d'àctuacions a l'àmbit sociosanitari per a l'any 2014 5710