• Català
  • Castellano
  • English

Turisme, Ordenació turística i Act. econòmiques

Title Filter      Display #  
# Article Title Hits
1 Règim de regulació provisional del Mercat Nadalenc per a l’any 2019-2020 14
2 Anunci de la resolució de nomenament de membres de la Comissió Insular d’Ordenació i Promoció Turística de Formentera (COPT), pel mandat 2019-2023 11
3 Anunci d’exposició pública d’activitat permanent aules modulars provisionals CEI Virgen Milagrosa 780
4 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 1455
5 Activitat innòcua de Bar-Cafeteria i CPM de roba i complements de la Llar "Trastienda" 1886
6 Exposició pública exp 105.2018 local 7 d'ús administratiu de lloguer de vehicles 1922
7 Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació inicial del Projecte de Reglament 1/2019 del Consell Insular de Formentera pel qual es desenvolupa l'activitat de comercialització d'estades turístiques en habitatges 2243
8 Proposta d'adjudicació, llista d’espera o convidats i exclosos dels llocs de venda del mercat artístic de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 2148
9 Llista d’espera del calendari d'exposicions del centre Antoni Tur “Gabrielet” per a la temporada estiuenca 2019 2467
10 Anunci de les llistes d'adjudicacó i denegació dels llocs de venda del Mercat de Sant Francesc per a la temporada estiuenca 2019 2567
11 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat artesà de Sant Ferran per a la temporada estiuenca 2019 2459
12 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació i d'espera dels llocs de venda del Mercat des Pujols per a la temporada estiuenca 2019 2554
13 Anunci de les llistes d'adjudicacó, denegació, exclusió i d'espera dels llocs de venda del Mercat Artesà de la Mola per a la temporada estiuenca 2019 2388
14 Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació inicial del pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2019-2024 del TM de Formentera 2431
15 Exp. 104/2015Act, informació pública per la instal·lació d'un Restaurant al C/Sa Ferreria núm. 1 de Sant Francesc, promogut per l'entitat Arquitectura Mediterranea de la Marina Alta, S.L. 2317
16 Publicació de l'acord del Ple del Consell Insular de Formentera d'aprovació inicial del Pla de Qualitat per a la comercialització d'Estades Turístiques en Habitatges 2019-2024 del TM de Formentera. 2626
17 Aprovació inicial de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació de serveis administratius en matèria turística 2367
18 Anunci d’exposició pública de l’aprovació inicial de l’Ordenança reguladora dels preus públics d’aplicació a les operacions d’adquisició de places turístiques a Formentera 2325
19 Anunci notificació providència de la Consellera de Turisme i Territori, exp. tur 30/2017 3081
20 Exp. núm. 135/2018 de llicència d'activitat. Informació pública de la tramitació d'expedient de permís d'instal·lació i obres per ampliació del Centre de Dia per Residència de la Tercera Edat, emplaçat al polígon 7, parcel·la 74, vénda des Brolls 3172
21 Exp. núm. 16/2016 de llicència d'activitat. Informació pública de la tramitació d'expedient de permís d'instal·lació d'un aparcament privat en planta soterrani d'edifici projectat al C/sa Talaiassa s/n, La Mola, TM Formentera 3236
22 Consulta pública prèvia a l'elaboració del projecte de Reglament insular pel qual es regula la comercialització d'estades turístiques a habitatges 3316
23 Anunci de nomenament de membres de la Comissió Insular d’Ordenació i Promoció Turística de Formentera 3398
24 Proposta Comissió de Govern adjudicació mercat de Nadal 2018 3605
25 Aprovació definitiva del Reglament d'Ordenació i Promoció Turística de Formentera 4023
26 Bases del XII concurs d´aparadorisme nadalenc per a l’any 2018 3862
27 Règim de regulació provisional del Mercat nadalenc per a l'any 2018-2019 4015
28 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per a formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 4377
29 Acord del Ple del Consell Insular de Formentera d’aprovació inicial de la dissolució/extinció del Patronat Municipal de Turisme 4262
30 Aprovació inicial del reglament de la comissió d’ordenació i promoció turística de Formentera 4374
31 Anunci informació pública exp. 19/2014 permís d'instal.laciód'un comerç menor de productes dietètics, cosmètics i de parafarmàcia 6131
32 Aprovació inicial de l'ordenança reguladora de l'ocupació de via pública amb terrasses i altres instal·lacions 6839
33 Bases del XI concurs d’aparadorisme nadalenc 2017 6530
34 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l’any 2017-2018 6793
35 Anunci informació pública exp. 131/2017 per permís d'instal·lació d'una escola de vela 6993
36 Anunci informació pública exp. 148/2016 per permís d'instal.lació d'uns apartaments turístics 7740
37 Bases reguladores per a l'adjudicació de llocs de venda ambulant de flors a la Formentera Flower i festes populars de l'illa de Formentera 7772
38 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la PIMEF Formentera per formació, coordinació amb l'àrea de comerç del Consell Insular de Formentera, assessorament, investigació de mercat i comunicació del comerç i la indústria a l'illa 7745
39 Anunci informació pública exp. 76/2015 per instal.lació d'un comerç de roba i complements 7652
40 Anunci informació pública exp.43/2017 per instal·lació d'un comerç de roba i complements 7628
41 Anunci informació pública exp.41/2017 per instal.lació d'un comerç de nàutica i lloguer d'embarcacions 6994
42 Anunci informació pública exp 14/2015 per instal.lació activitat de cafeteria i elaboració de gelats 6815
43 Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i la Cambra de Comerç de Formentera per formació, investigació de mercat i comunicació del comerç a l’illa de Formentera 6813
44 Anunci informació pública exp. activitats núm. 121/2015 7250
45 Anunci informació pública 264/2016 7323
46 Resolució d’aprovació, adjudicació, denegació i llista d’espera dels llocs de venda de fires i mercats per a la temporada estiuenca 2017 7829
47 Exp activitats 109-2016 de permís d'instal·lació per comerç de quadres i complements 7475
48 Exp. 2016/128 Expedient de permís d'instal·lació amb obra per restaurant 7869
49 Exp. 2014/120, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per magatzem artesanal d'elaboració de licor de figues i relacionats a la Ctra. La Savina núm. 30, Pol. 7, parcel·la 24 de Sant Francesc 8250
50 Exp. 2017/08, Expedient de permís d'instal·lació amb obres per botihga de roba, complements i articles de record al C/Jaume I, núm. 9 de Sant Francesc 8185
51 Anunci de proposta de resolució de l'instructor de l'expedient de procediment sancionador núm.41/2016 per Ocupació de la Via Pública 8347
52 Anunci de resolucions finals dels expedients de procediments sancionadors núm. 07/2016 i 29/2016 per incompliment de l'ordenança d'ocupació de la via pública amb terrasses i altres instal·lacions 8194
53 Anunci de proposta de resolució del instructor dels expedients de procediments sancionadors núm.11/2016 i 12/2012 per incompliment de l'ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica a Formentera 8051
54 Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 16-2016 8006
55 Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 39/2016 7902
56 Anunci de resolució final del expedient de procediment sancionador núm. 04/2016 7910
57 Anunci de proposta de resolució del instructor dels expedients de procediments sancionadors núm. 05/2016, 07/2016 i 08/2016 7951
58 Anunci de resolució final del expedient de procediment sancionador núm. 01/2016 7547
59 Proposta de resolució del instructor del expedient de procediment sancionador núm. LPSC 06-2016 per incompliment de la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de maig, per la protecció de la seguretat ciutadana 7974
60 Anunci de resolució d’arxiu del expedient de procediment sancionador núm. 03/2016 7534
61 Anunci de resolució d'incoació expedient de procediment sancionador, exp. LPSC 16-2016 7391
62 Règim de regulació provisional del mercat nadalenc per a l'any 2016 7696
63 Anunci decret final procediment sancionador exp OH 01/2015 7568
64 Anunci informació pública 96/2015 7881
65 Anunci informació pública 91/2015 7915
66 Exp. núm. 119-2015, Informació pública activitat permanent de Viviendes turístiques vacacionals a la vénda des Brolls 8648
67 Obertura del termini de presentació de sol·licituds a les associacions inscrites en el Registre d'entitats ciutadanes per optar a una barra a la carpa de Sant Ferran (Formentera), durant les festes de Nadal 2015/2016 8489
68 Informació pública expedient activitat permanent 74/2015 9184
69 Informació pública expedient activitat permanent 57/2015 9097
70 Informació pública expedient 118-2014 9387
71 Nomenament de Vicepresident de la Comissió insular d’Ordenació Turística del Consell insular de Formentera (COT) per al mandat 2015-2019, i especificació de la resta de vocalies de la Comissió 9294
72 Informació pública de la tramitació de l'expedient núm. 34/2010, promogut per l'Institut d'Infraestructures i Serveis Educactius i Culturals (IBISEC), per a la instal·lació d'un Institut d'Educació Secundària a Sant Francesc (IES Marc Ferrer) 8831
73 Proposta de resolució de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança reguladora de l'Activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera, exp. núm. OPD 32/2014PS 9129
74 Anunci de decret d'inici de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics i act. recreatives exp. núm. OH 01/2015 8982
75 Proposta de resolució de procediment sancionador per incompliment de l'Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica de Formentera, exp. núm. OPD 31/2014 PS 9033
76 Règim de regulació provisional del Mercat Artesà de Sant Ferran 9875
77 Correcció d'errors del text publicat relatiu a l'aprovació del pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2015-2019 8851
78 Correcció d'errors a la publicació del text de l'aprovació definitiva del Reglament 1/2015 pel qual es regula la comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de Formentera 8704
79 Aprovació Calendari de la Sala d'exposicions del Centre Antoni Tur "Gabrielet" 9548
80 Pla de qualitat per als habitatges objecte de comercialització turística per al període 2015-2019 9285
81 Reglament 1/2015 pel qual es regula la comercialització d’estades turístiques en habitatges a l’illa de Formentera 9905
82 Proposta de resolució de procediment sancionador Ordenança reguladora de l'activitat de publicitat dinàmica de Formentera, expedient número 91-2014 OPD 8620
83 Aprovació definitiva de la modificació de l’Ordenança reguladora d’horaris, amenització i ambientació musical, i de condicions d’instal·lació d’establiments, espectacles públics i activitats recreatives 8642
84 Pla de desenvolupament turístic de Formentera 8991
85 Anunci de proposta de resolució de procediment sancionador OH 03/2014 9764
86 Aprobació inicial de la modificació de l'ordenança de regulació d'horaris d'obertura al públic, activitats secundàries d'entreteniment o oci amb música, de condicions dels locals, i d'instal·lació dels establiments, espec. públics i act. recreatives 9300
87 Resolució final de procediment sancionador per incompliment de l’ordenança reguladora de l’activitat de publicitat dinàmica de Formentera 9395
88 Decret d’incoació de procediments sancionadors expedients número 73, 84, 85 i 86 de 2014 en relació a l'ordenança reguladora de l'activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera 8826
89 Decret final procediments sancionadors expedients núm. 14, 19, 40 i 41 de 2014 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació establiments, espectacles públics i activitats recreatives 8854
90 Proposta de resolució de procediment sancionador expedient número OH 03-2014 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics i activitats recreatives 8626
91 Anunci de resolució recurs de reposició de procediment sancionador expedient número 14-2013 en relació a l'ordenança de regulació d'horaris, d'amenització i ambientació musical, i de condicions d'instal·lació dels establiments, espectacles públics 8579
92 Anunci de la proposta de resolució del procediment sancionador expedient número 33-2014 en relació a l'ordenança reguladora de l'Activitat de Publicitat Dinàmica de Formentera 8652
93 Anunci de la proposta de resolució d'un procediment sancionador per publicitat dinàmica 9505
94 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. DIG 2014/3, de declaració d'interès general d'una instal·lació 10623
95 Anunci de decret d’incoació de procediments sancionadors BOIB 21 d'agost de 2014 9609
96 Anunci de les condicions econòmic-administratives i tècniques per a l'adjudicació de barres en les festes de Sant Jaume durant l'any 2014 9279
97 Anunci de resolució final de l'instructor dels procediments sancionadors que es relacionen a continuació pels motius que s'esmenten 9627
98 Edicte per activitat permanent major 10625
99 Règim de regulació provisional del Mercat de La Savina de l'Illa de Formentera 10100
100 Resolució final del procediment sancionador que es relaciona a continuació pels motius que s'esmenten 10814

Page 1 of 2

Start
Prev
1