• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency La nova consellera de l’àrea d’Agricultura i Ramaderia de Formentera ha pres avui possessió del càrrec

La nova consellera de l’àrea d’Agricultura i Ramaderia de Formentera ha pres avui possessió del càrrec

dolores-fdez-tamargoAquest matí ha tengut lloc la sessió plenària del Consell de Formentera en el qual s’han aprovat qüestions com la proposta d’ampliació dels mitjans econòmics per assumir el traspàs de competències en matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania, la cessió gratuïta de la finca ubicada a Sant Ferran per a la construcció d’habitatges de promoció pública, així com la presa de possessió de la nova consellera d’Agricultura, Ramaderia, Caça i Pesca, Maria Dolores Fernández Tamargo.

En primer lloc, Maria Dolores Fernández Tamargo ha fet jurament sobre la Constitució Espanyola del seu nou càrrec com a consellera d’Agricultura, Ramaderia, Caça i Pesca, a més d’assumir l’àrea de Joventut, gestionada anteriorment per la consellera de Benestar Social, Margalida Font.

Com a resultat de la dimissió del vicepresident segon del grup socialista, Bartolo Ferrer, i atenent a la decisió del president del Consell de Formentera, la consellera Margalida Font ha assumit l’àrea d’Infraestructures, a més de la de Serveis Socials, que ostenta des de l’inici de la legislatura.

Acte seguit, s’ha procedit a l’aprovació de la primera qüestió de l’ordre del dia sobre el traspàs de mitjans econòmics per a la gestió de les competències assumides pel Consell de Formentera el passat dia 1 de gener de 2011. Així, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció del Partit Popular i del Grup Independent, el finançament de 24.000 euros per als programes insulars d’assistència, assessorament tècnic i capacitació del sector agrari, que comprenen funcions de millora en les produccions agràries que es desenvolupen en aquelles illes, com també les actuacions inherents a la promoció, el seguiment i la protecció territorial de productes agroalimentaris.

Una altre de les qüestions aprovades per majoria abolsuta, amb l’abstenció del Partit Popular, ha set la disolució del Consorci de Turisme jove de les Illes Balears, per decisió del Consell de Direcció que ha acordat dur a terme el traspàs de totes les seues relacions jurídiques i de la totalitat del seu actiu i passiu en favor de l’Institut Balear de la Joventut (IB-Jove).

Així mateix, s’ha aprovat per unanimitat la cessió de la finca de Sant Ferran a l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) per a la construcció de 13 habitatges de protecció oficial en règim de lloguer. Aquest conveni amb l’IBAVI té com a objectiu fomentar i fer possible una política d’habitatges més digna i accessible per als col·lectius amb dificultats, amb la construcció dels nous habitatges d’una, dos i tres habitacions,  que permetran donar una major cobertura a la nombrosa demanda existent a l’illa.

L’última de les qüestions ha set l’aprovació per majoria absoluta, amb l’abstenció dels dos partits de l’oposició, de la proposta de demolició d’un expedient de disciplina urbanística al nucli urbà de la Savina.

La sessió plenària d’avui ha acabat amb la contestació per part dels membres de l’equip de govern a les 4 preguntes presentades pel Partit Popular, referents a l’estat del conveni de carreteres amb el Ministeri de Foment, el projecte d’ampliació de l’escola de Sant Ferran i els nous càrrecs de l’equip de govern del Consell de Formentera. Una de les qüestions més debatudes ha sett la referent al Museu de Formentera, que des de l’aprovació de la Llei de Patrimoni de les Illes Balears a l’any 1998, va començar a donar les primeres passes per aconseguir dotar Formentera amb un museu.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat