• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency Unanimitat entre tots els grups polítics per a protegir les praderies de posidònia de Formentera

Unanimitat entre tots els grups polítics per a protegir les praderies de posidònia de Formentera

aple26agost_webLa sessió plenària del Consell de Formentera que s’ha celebrat avui, ha aprovat qüestions tan importants com l’aprovació definitiva del Reglament de Temps Lliure, així com l’Ordenança que regirà el funcionament del Centre Gabrielet, juntament amb la regulació del procediment per a l’ús comercial de la marca “producte fet a formentera”.

Una de les propostes més destacades ha estat l’aprovació per unanimitat de la proposta sobre mesures urgents per a la protecció de les praderies de posidònia, arrel de les accions de protesta per part del moviment ciutadà Rip Posidònia Formentera, que ha assistit al plenari en qualitat de públic.  

La primera de les qüestions ha estat l’aprovació unànime de la ratificació dels membres del Consell d’Entitats, presidit pel conseller de Participació Ciutadana, Sergio Jiménez, i format per vocalies polítiques i vocalies de les entitats inscrites al Registre d’Entitats Ciutadanes.

Actualment hi ha 58 entitats inscrites en el Registre d’Entitats Ciutadanes de Formentera, que amb la constitució del Consell d’Entitats, òrgan màxim de coordinació de les diverses entitats de l’illa, poden optar a ajudes econòmiques, a l’ús de les dependències del Consell, a sol·licitar informacions, a consultar els arxius i registres del consell, a participar en el ple del Consell o a exercir els drets de proposta, intervenció i consulta popular, entre altres drets.

Seguidament, s’ha aprovat unànimement designar les festivitats locals del 2012 el dia de Sant Jaume (25 de juliol) i el dia de Sant Francesc (3 de desembre). Pel que fa al Reglament de Temps Lliure, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb l’abstenció del Partit Popular, així com el Reglament de Producte fet a Formentera. L’ordenança del Centre Gabrielet, s’ha aprovat per majoria absoluta, però amb l’abstenció dels populars i els independents.

El reglament de temps lliure regularà les activitats de temps lliure infantil i juvenil a Formentera, i ha incorporat l’informe d’impacte de gènere de l’Institut de la Dona i les recomanacions del Consell Econòmic i Social, que fan referència a la regulació del concepte d’activitats per als joves fins el 18 anys, i no fins els 22 anys com es proposava inicialment. Aquest reglament es feia molt necessari, ja que en els darrers anys el Consell Insular de Formentera ha donat la possibilitat a molts joves de formar-se com a Monitor de Temps Lliure, pel que era necessari un reglament al què cenyir-se.

Estan catalogades en el reglament activitats com acampades juvenils, camps de treball, colònies, escoles d’estiu, rutes i marxes per etapes, granges escola, aules de natura, activitats organitzades als casals o centres infantils o juvenils de temps lliure i qualsevol altra activitat assimilable que compleixi els requisits establerts a l’ordenança.

L’ordenança del Centre Gabrielet regula els usos de les dos àrees que conformen el centre, mercat pagès i artesania, a més de comptar amb un reglament general que regeix la totalitat del centre. D’aquesta manera, es regula l’horari del mercat pagès i de l’àrea d’artesania, així com les condicions de venta en el cas del mercat de pagès, i les funcions de l’àrea d’artesania de fomentar, divulgar i difondre l’artesania tradicional de Formentera. L’ordenança també regula que, de manera puntual, coincidint amb festivitats o celebracions, es podrà permetre la venda de productes dins l’espai de l’àrea d’artesania, punt que no ha estat recolzat pels populars i els independents. 

El Reglament del “Producte fet a Formentera” té per objecte fixar les condicions d’accés a l’ús de la marca “Producte fet a Formentera” per par dels artesans, empreses artesanes i venedors de productes agraris, d’origen animal i pesquers. La marca es podrà aplicar als productes classificats al registre de la marca, i quedaran exclosos els articles d’artesania importada. Aquest reglament aprova el seu registre com a marca comunitària amb la llegenda traduïda a altres idiomes, fet que constituiria una via efectiva per protegir aquesta marca en l’àmbit europeu.

Així mateix, la proposta sobre les polítiques lingüístiques i la llengua catalana pròpia de les Illes Balears s’ha aprovat per majoria absoluta amb el vot en contra del PP, mentre que la proposta sobre la direcció general d’IB3 i la cobertura d’aquest mitjà a Formentera, ha estat aprovada per majoria absoluta amb l’abstenció del Grup Independent i del Partit Popular.  En el primer cas s’ha acordat instar al Govern de les Illes Balears a que reconegui les dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, així com a que faci polítiques lingüístiques favorables a la nostra llengua pròpia, la catalana, per tal que la seva normalització sigui plena i efectiva.

Referent al segon punt, s’ha acordat instar al Govern de les Illes Balears a consensuar amb els portaveus parlamentaris una direcció  general d’IB3 de caràcter professional i tècnic, per tal de que amb la independència necessària vetlli pels principis rectors d’una comunicació pública de qualitat i instar a la nova Direcció de l’Ens públic de Radiotelevisió de les Illes Balears a mantenir la representació de personal tècnic i redactors a Formentera que garanteixi una adequada cobertura de la nostra illa i la producció de continguts de proximitat a l’efecte cohesionador del coneixement de la realitat de Formentera a la resta de l’arxipèlag.
 
La proposta més aplaudida d’avui ha estat l’aprovació per unanimitat de la proposta d’acord entre tots els partits polítics per a impulsar mesures urgents de protecció de les praderies de posidònia, amb només la modificació del punt 6, on s’ha afegit fer extensible la regulació del fondeig d’embarcacions a altres zones afectades de Formentera.  Referent a aquesta proposta, en acabar tots els punts de l’ordre del dia, el president ha donat la paraula a la portaveu del moviment RIP Posidònia Formentera, que ha demanat la inclusió de la regulació de l’emissió d’aigües residuals a la mar, tant les procedents d’embarcacions  com dels emissaris en la proposta d’acord, ja que és un fet que perjudica greument la  permanència de la posidònia.

Les mocions presentades pels grups de la oposició, 5 per part del Grup Independent i 2 per part del Partit Popular, ha estat les més debatudes. De les presentades pel Guif s’ha aprovat per unanimitat la que fa referència a representants al òrgans col·legiats, així com la publicació de les actes de Comissió de govern a la web insitucional . Les tres restants presentades per aquesta agrupació han estat retirades amb l’acord de tots. De les presentades pel Partit Popular, relatives a la neteja de platges i al compliment de les ordenances locals, la primera s’ha aprovat per majoria absoluta amb el vot en contra de l’equip de govern, mentre que la segona s’ha aprovat per unanimitat.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat