• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency El moviment social RIP Posidònia fa una intervenció al Ple del Consell de Formentera

El moviment social RIP Posidònia fa una intervenció al Ple del Consell de Formentera

ple27012012_webLa primera sessió plenària de l’any del Consell Insular de Formentera celebrada avui ha aprovat qüestions com l’Ordenança d’obres menors i menors simples, el nomenament de representants a òrgans d’altres administracions i l’avantprojecte de modificació de la llei  3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears. El ple d’avui s’ha caracteritzat per la intervenció dels representants del moviment social RIP Posidònia Formentera, que han fet entrega a tots els partits polítics d’un objecte simbòlic per reclamar la regulació del fondeig d’embarcacions per a la temporada d’estiu d’enguany.

Per iniciar la sessió, s’ha donat compte de l’entrada en vigor de l’Ordenança fiscal que estableix el preu públic del servei d’accés a Internet a través de la xarxa inalàmbrica municipal WI-FI, aprovada definitivament al ple de 30 de setembre de 2011.

Seguidament, s’ha procedit a l’exposició dels 3 únics punts de l’ordre del dia, aprovats tots ells per majoria absoluta. El primer punt relatiu a la proposta d’aprovació definitiva de l’Ordenança d’Obres Menors i Menors Simples, s’ha aprovat amb l’abstenció del Partit Popular. Es tracta d’un nou procediment administratiu que agilitarà la concessió de llicències d’obra menor des del departament d’urbanisme.

Aquest tipus d’obra són d’escassa identitat i es podran sol·licitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana i, un cop presentada tota la documentació, seran concedides de forma automàtica. Queden catalogades dintre de l’ordenança, actuacions com  els arrebossats, els referits i les pintures, la pavimentació o el canvi de paviment a edificis, i revestiments a interiors d’edifici i a exteriors que no necessitin bastida, entre altres tipus d’intervencions.

Les obres menors simples que s’ubiquin dins zones de protecció, com ara, domini públic, protecció ambiental XN2000 (zones LIC i ZEPA), Parc Natural de ses Salines d’Eivissa i Formentera, conjunt històric, entorns de protecció i elements catalogats patrimonialment, hauran de tramitar-se com a obres menors normals.

Pel que fa a la proposta de nomenament de representants a òrgans d’altres administracions, s’ha aprovat amb el vot en contra dels populars i els independents. Per últim, s’ha aprovat, amb l’abstenció del Grup Independent i el vot en contra del Partit Popular, la proposta sobre l’avantprojecte de modificació de la llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears.

Recordem que el passat divendres 13 de gener el Consell de Formentera presentà al·legacions a aquest  Avantprojecte, declarant que aquesta nova proposta regula que els coneixements de la llengua catalana seran tan sols un mèrit en comptes d’un requisit per tal d’accedir a la funció pública, fet que representa una incomprensible desoficialització de la llengua catalana per part dels representants de la Comunitat Autònoma, que han de vetllar per l’esperit de la Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, que estableixen clarament que la nostra Comunitat té dos llengües oficials.

D’altra banda, deixa buit de contingut la Llei de normalització lingüística de 1986, que fins aleshores, juntament amb l’Estatut d’Autonomia, han reflectit el consens polític necessari i han set l’eina amb la qual, s’ha dut endavant la difícil tasca de dur arreu totes les expressions socials de l’ús normal de la llengua catalana. Entre aquestes tasques, a més hi ha la de l’establiment i difusió de la toponímia pròpia, històrica i correcta de les Illes Balears, que amb la modificació de la llei, deixa de tenir un caràcter destacat i predominant.

En finalitzar la sessió plenària, el president del Consell Insular de Formentera ha donat la paraula al representant de RIP Posidònia Formentera, que ha llegit un text reclamant l’acció de les agrupacions polítiques per protegir les praderies de posidònia de Formentera, catalogades Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1999.


 

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat