• Català
  • Castellano
  • English

Ajuts per a desplaçament a estudiants de Formentera

Aquest ajud neix amb la voluntat d'establir mesures per tal de compensar el fet de la insularitat en matèria educativa i corregir les desigualtats o els desequilibris entre els estudiants de l'illa de Formentera i els de la resta de la Comunitat i l'Estat.

La quantia individual de l'ajut per al desplaçament és de 450 euros per als estudiants que cursin els seus estudis fora de les illes Pitiüses, i s'hi inclou per segon any consecutiu un ajut de 150 euros per als estudiants que cursin els seus estudis a Eivissa, sempre que aquests no es puguin cursar a Formentera.

BEQUES D'ESTUDI
La conselleria d'Educació i Cultura del Consell Insular de Formentera obrirà la convocatòria per a la concessió de beques per al curs acadèmic 2009-2010 a les persones, amb domicili familiar a l'illa de Formentera, que cursin estudis universitaris presencials a centres públics. La quantia de les beques convocades serà de 1.250 euros. Els criteris que han de servir de base a la concessió són la nota mitjana de l'últim curs realitzat i la situació econòmica familiar.

AJUTS INDIVIDUALS PER A L'ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT
Els alumnes d'educació infantil, primària i secundària sense programa de reutilització al seu curs o membres de famílies nombroses podran optar als ajuts per a l'adquisició de llibres de text atorgats pel Consell de Formentera. L'import de les subvencions oscil·la entre l'abonament del 50 % costos, i el 100 % en els casos de les famílies nombroses.

Per segon any consecutiu el Consell contribuirà conjuntament amb les famílies i la Conselleria del Govern de les Illes Balears al sosteniment dels fons de reutilització de llibres de text i material didàctic, una iniciativa que educa en l'ús solidari i cooperatiu i els valors mediambientals.

Els interessants poden consultar les bases dels ajuts als mesos de març-abril a través de la pàgina web del Consell   HYPERLINK "http://www.formentera.es/"www.formentera.es o bé a través de la Conselleria de Cultura, telèfon 971 32 12 75.