• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency El ple del Consell aprova per unanimitat instar al Govern Balear a l’adquisició d’un tac per a l’hospital de Formentera

El ple del Consell aprova per unanimitat instar al Govern Balear a l’adquisició d’un tac per a l’hospital de Formentera

ple24022012_webLa sessió plenària del Consell de Formentera celebrada avui, ha aprovat qüestions tan importants com la modificació de l’Ordenança fiscal d’accés al Parc Natural de ses Salines, així com el seu reglament, l’aprovació de les tarifes de taxis 2012 o la moció conjunta per instar al Govern Balear a l’adquisició d’un tac per a l’hospital de Formentera.

El primer punt de l’ordre del dia, aprovat per majoria absoluta, amb el vot en contra del Partit Popular i del Grup Independent, ha estat l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança fiscal del Servei d’Ajuda a Domicili (SAD).

Aquest programa és una prestació psicosocial bàsica que engloba tot un conjunt d’actuacions dirigides a facilitar el desenvolupament o manteniment de l’autonomia personal, prevenir o retardar el deteriorament individual o social i promoure condicions favorables en les relacions familiars i de convivència. Allò aprovat avui ha estat l’actualització fiscal, per tal d’assegurar un servei de qualitat que satisfaci les necessitats dels usuaris i dels seus familiars.

Actualment el servei només s’ofereix de dilluns a divendres, a excepció dels casos que requereixen serveis extraordinaris. El cost del servei és de 17 euros per hora, de dilluns a dissabte, de 08:00h a 22:00h i de 23 euros per hora els diumenges i dies festius. L’horari nocturn tindrà un cost afegit.

Pel que fa a la modificació de l’Ordenança fiscal d’accés al Parc Natural de ses Salines, s’ha debatut conjuntament amb la modificació del Reglament de gestió dels estacionaments del Parc Natural de ses Salines. La modificació dels preus ha tingut el vot en contra dels independents i l’abstenció dels populars, mentre que pel que fa a la modificació del reglament s’han abstingut els dos partits de l’oposició.

Des de l’àrea de Medi Ambient del Consell Insular de Formentera es feia manifesta la necessitat d’efectuar un servei de gestió d’accessos i zones d’estacionament a una part del Parc Natural de ses Salines a Formentera, el qual pateix any rere any una situació de massificació de trànsit i d’inseguretat a la via pública arran de les grans afluències de vehicles que circulen a la zona de ses Illetes als mesos d’estiu. Així, el reglament actual especifica l’exempció de pagament dels vehicles elèctrics, els residents que ho justifiquin mitjançant document oficial  amb foto i les persones amb mobilitat reduïda que així ho justifiquin, per els quals s’han habilitat un mínim de 13 places d’aparcament.

Els aspectes més destacats de la modificació de l’ordenança fiscal són establir diferents quotes en funció de temporada d’estiu, així com un preu únic d’accés de 8 euros en el cas dels quads, ja que es té l’objectiu de preservar el parc natural del deteriorament d’aquests vehicles.

Els 3 punts següents de l’ordre del dia, relatius a la proposta d’aprovació definitiva del reglament de publicitat dinàmica, l’ordenança reguladora de l’ocupació de la via pública amb terrasses i l’ordenança reguladora de les entrades de vehicles a través de les voreres i de reserves de via pública, han estat aprovades amb l’abstenció del GUIF i del PP. Aquestes ordenances es varen aprovar inicialment el passat 28 d’octubre.

Pel que fa a la publicitat dinàmica, constitueixen mitjans de publicitat dinàmica la propaganda manual, el repartiment domiciliari de propaganda, la publicitat mitjançant l’ús de vehicles o la publicitat oral.  L’ocupació de la via pública es feia molt necessària, ja que només  es contemplava parcialment en l’Ordenança de Policia i bon govern.

Amb aquesta ordenança es pretén articular els mecanismes per a la utilització de l’espai viari de forma ordenada, amb garanties de mínima congestió, bona accessibilitat, correcta circulació per als vianants i respecte als drets i béns tant dels usuaris com de les persones i activitats afectades al seu traçat i característiques, així com millorar els elements estètics i la qualitat d’aquestes instal·lacions.  L’ordenança relativa als guals regula tant les reserves de via pública com l’entrada de vehicles a través de les voreres, per atendre les peticions dels veïns en aquest sentit, sense oblidar el dret col·lectiu de tots els ciutadans a gaudir del domini públic, a més de tenir-se en compte les peculiaritats dels nuclis de població de la illa de Formentera.
 
La proposta d’aprovació de les tarifes de taxis 2012, ha estat aprovada per unanimitat, donat que es tracta d’una tarifa que s’actualitza any rera any i que compta amb l’assessorament de la Comissió de Preus de les Illes Balears. Seguidament s’ha declinat la  proposició del Grup Independent relativa a habilitar l’aparcament al carrer Pla del Rei d’octubre a maig, ja que s’estan prenent altres mesures per a dotar d’aparcament aquesta part del poble. El Partit Popular també ha presentat una proposició que instava al Consell de Formentera a habilitar un pàrking provisional a prop de l’escola de Sant Ferran de ses Roques mentre continuïn les obres al carrer Tarragona. Després de debatre aquest punt, s’ha aprovat una transaccional per unanimitat en la què es reforçarà la presència policial a l’hora de l’entrada i sortida al CP Sant Ferran.

Pel que es refereix a la moció conjunta sobre dotar l’Hospital d’un TAC, s’aprovat per unanimitat instar al Govern Balear a l’adquisició d’un tac (tomografia axial computaritzada) per a l’hospital de Formentera. Així mateix, l’equip de govern ha aprovat per majoria absoluta una moció d’urgència relativa a la posada en marxa del  nou local on s’hi ubicarà  el Servei d’Ocupació de les Illes Balears.

La part final de la sessió plenària ha estat a càrrec del conseller de Presidència, Hisenda i Territori, Bartomeu Escandell, que ha dut a terme la seua compareixença relativa a la feina feta des del seu departament l’any 2011.

 

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat