• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency El Plenari del Consell de Formentera ha celebrat el primer debat polític sobre l’estat de Formentera

El Plenari del Consell de Formentera ha celebrat el primer debat polític sobre l’estat de Formentera

debatestatdelanacio_webEl plenari del Consell Insular de Formentera ha celebrat el primer debat polític sobre l’estat de Formentera, amb la intervenció de tots el partits polítics amb representació al plenari, així com amb la presència de la diputada per Formentera, Margalida Font.

Aquest debat, regulat al Reglament Orgànic de Funcionament del Consell insular (ROC), aprovat definitivament pel Ple del Consell de 31 de març de 2010, estableix que aquest debat és de caràcter anual i s’ha de fer durant el primer semestre de l’any, tal com està estipulat a l’article 103 de l’esmentat reglament.

La primera exposició correspon al president de la institució insular, que ha fet la seva presentació sobre la situació general de l’illa, el balanç d’actuacions del Consell i les línies mestres de la seva acció de govern de cara al futur. Seguidament, els portaveus de tots els grups polítics han portat a debat la intervenció del president.

Un cop acabat el debat polític i fins el dia següent, dins l’horari del Registre general d’entrada, els grups polítics poden presentar proposicions relacionades amb el debat de l’estat a Formentera, per posteriorment convocar una altre sessió extraordinària en la que es debatran i aprovaran les proposicions presentades per tots els partits polítics.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat