• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency Unanimitat en l’aprovació del conveni del Centre de Dia i en la cessió del terreny a Sant Ferran per un nou centre escolar

Unanimitat en l’aprovació del conveni del Centre de Dia i en la cessió del terreny a Sant Ferran per un nou centre escolar

pleagost_webLa sessió plenària del Consell Insular de Formentera celebrada avui, ha aprovat qüestions tan importants com la renovació del contracte de neteja amb CESPA, el conveni de funcionament del Centre de Dia o la proposta de cessió de terreny destinat al nou centre escolar a Sant Ferran. Així mateix, s’ha informat d’entrada en vigor del quadre tarifari per a l’adquisició de places turístiques, entre altres reglaments i ordenances.

Pel que fa als 3 primers punts de l’ordre del dia referents al Centre Antoni Tur “Gabrielet”, s’han debatut conjuntament i han estat aprovats per majoria absoluta, amb l’abstenció del Partit Popular i el Grup Independent de Formentera. Així, s’ha aprovat la modificació del reglament i l’ordenança reguladora i fiscal del centre per tal de flexibilitzar l’entrada de productors locals i dinamitzar i enriquir l’oferta d’aquest espai, que es va obrir de cara al públic a final del mes de juliol.

Pel que fa a la proposta de modificació del contracte amb CESPA, s’ha aprovat per majoria absoluta, amb el vot en contra del Partit Popular i l’abstenció del Grup Independent. Aquest punt fa referència a la renovació del contracte originari de gestió  de serveis de recollida i transport de residus sòlids urbans i matèria orgànica, neteja viària i manteniment de zones verdes de l’illa de Formentera per un termini de dos anys.

El punt relatiu a la modificació de l’ordenança fiscal  de la taxa de fems s’ha aprovat amb el vot en contra dels partits de l’oposició. Atès que el servei de recollida i transport de residus sòlids urbans es veurà ampliat (pel que fa a la recollida de residus, neteja viària i de parcs i jardins i deixalleria) i es reforçarà amb nous serveis (com és el cas del servei de neteja de platges), el Consell s’ha vist obligat a apujar les taxes que es venien cobrant per tal de mantenir l’equilibri econòmic i financer i fer front a l’ampliació i millora d’aquest servei. La pujada de la taxa serà més important en els habitatges que representen una segona residència ja que, donada l’actual conjuntura de crisi econòmica, són els que es creu tenen més capacitat de fer front a aquesta situació. A canvi, s’abaixen les taxes als habitatges que són primera residència o els que són ocupats exclusivament per persones jubilades.
 
Així mateix, la pujada de les taxes d’aigua i clavegueram i l’Impost de Béns Immobles (IBI), s’han aprovat amb el vot en contra del GUIF i l’abstenció del PP.

Pel que fa a les propostes d’aprovació del conveni de funcionament del Centre de Dia per enguany i la cessió del terreny destinat al nou centre escolar a Sant Ferran, han estat aprovades per unanimitat. L’aprovació del conveni entre el Consell Insular de Formentera i la consellera de Salut, Família i Benestar Social del Govern Balear suposa el funcionament i manteniment de places de Centre de Dia per a persones en situació de dependència. El cost total del conveni és de 624 mil euros, dels quals 502 mil són aportats pel Govern Balear i la resta pel Consell de Formentera.

Pel que fa a l’altre punt aprovat per unanimitat, el Consell Insular de Formentera ha posat a disposició de la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear un terreny de 11 mil metres quadrats per a la construcció d’un nou centre escolar.

Aquesta cessió gratuïta respon a una demanda de la ciutadania, donat el creixement demogràfic que ha experimentat Formentera en els darrers anys. La necessitat d’una escola a dos línies a Sant Ferran ja va ser considerada en el procés de redacció del nou planejament territorial de Formentera i fruit d’aquesta feina ha estat possible la cessió d’aquest terreny, sense cap cost econòmic per la institució insular. A partir d’ara la institució insular treballarà perquè les administracions competents iniciïn la redacció del projecte i l’execució de les obres.

Referent a les proposicions dels grups polítics, el Grup Independent de Formentera ha presentat 4 propostes, referents a les retribucions dels consellers, l’Ens de Gestió Àudiovisual, l’accés a la zona escolar de Sant Francesc i l’aparcament a la zona de l’alberg juvenil. Pel que fa a la primera proposta, ha estat rebutjada amb el vot en contra de l’equip de govern i el vot a favor de la resta de formacions polítiques. En aquest punt, l’equip de govern ha proposat una transaccional que afegia que el Delegat del Govern a Formentera també es sumés a la baixada de sou, que ha estat aprovada amb el vot en contra del Partit Popular i l’abstenció del grup Independent. La proposta relativa al nomenament de tots els representants previstos al Consell d’administració de l’Ens de Gestió Àudiovisual ha estat aprovada per unanimitat. La resta de propostes no han estat aprovades.

Així mateix, el Partit Popular ha formulat 4 preguntes relatives a les obres de la variant escolar, la web institucional, el cos de bombers i els clubs de jubilats i ha presentat una moció d’urgència relativa a la reposició d’un efectiu del cos de Socorrisme i Salvament a la platja des Pujols, aprovada per unanimitat.

La part final de la sessió plenària ha estat a càrrec de la consellera de Medi Ambient, Indústria i Energia,  Sílvia Tur, que ha dut a terme la seua compareixença a petició del Partit Popular.

 

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat