• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency El pressupost de la CAIB castiga a Formentera i a la seva ciutadania

El pressupost de la CAIB castiga a Formentera i a la seva ciutadania

alegcaib_webEl president del Consell Insular de Formentera, Jaume Ferrer i la diputada autonòmica Margalida Font han presentat aquest matí un llistat d’esmenes parcials al pressupost de la Comunitat Autònoma per al 2013, que es debatran en el Parlament de les Illes Balears. 

Arran d’una reunió el passat divendres entre l’equip de govern de Formentera i la diputada per Formentera al Parlament per avaluar el pressupost de la CAIB 2013, s’ha decidit a presentar entre 20 i 25 esmenes relatives a projectes de gran importància per Formentera. 

La primera esmena destaca per la diputada va en relació a la construcció dels habitatges de Protecció Oficial de Sant Ferran. Si bé, s’ha contemplat una partida corresponent a l’Institut Balear de la Vivenda (IBAVI) de 2.181.000 euros per a consells insular, no s’especifica quina quantitat anirà destinada a Formentera, pel que es presentarà una esmena reclamant una partida finalista per a la construcció de la promoció pública d’habitatges.  

Així mateix, al capítol d’inversions no hi ha partida pressupostària per a la construcció de l’escola de Sant Ferran. Recordem que la institució insular va posar a disposició de la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern Balear un terreny de 11 mil metres quadrats, ubicat a Sant Ferran, per a la construcció d’un nou centre escolar. En el pressupost 2013 només es reflexa una partida de 72 mil euros, que s’espera que permetin la redacció del projecte, de cara a obtenir una partida destinada a la construcció d’aquest centre educatiu en el pressupost del 2014. 

Mentre es destina pressupost per la creació d’una delegació del Govern a Formentera, qualificada d’innecessària pel Consell de Formentera, les inversions en matèria d’educació no reben cap impuls en una Comunitat Autònoma on el fracàs escolar és el més alt de tota Espanya.

Pel que fa a l’Agència Balear d’Aigua i Qualitat Ambiental, tal i com reflexa la memòria pressupostària d’aquest organisme, s’espera que la remodelació de la planta dessaladora de la nostra illa, així com de l’emissari submarí, siguin una prioritat per l’any 2013.

El més preocupant fa referència a la promoció turística. L’única conselleria beneficiada en el Pressupost del 2013, és la conselleria de Turisme i Esports, amb la qual cosa s’espera que redundi en benefici dels consells insulars per portar endavant la promoció turística, sobretot quan en els darrers dos anys, no s’ha signat cap conveni de promoció amb l’Agència de Turisme de les Balears, com es venia fent en els darrers anys.

Amb aquestos dos anys de pressupostos del Govern del Partit Popular, Formentera s’ha vist perjudicada de forma molt considerable per les continues retallades de les aportacions de la CAIB a la nostra illa. Pel que fa a la partida d’inversions a la nostra illa, sofreixen una davallada del 37%, passant de 959.613€ d’enguany als 597.916€ previstos per al 2013. Aquesta representa la major retallada de les quatre illes, amb una baixada del 37% respecte a l’any 2012.  

Fins el proper 30 de novembre, tant l’equip de govern de Formentera com la diputada autonòmica treballaran en la presentació de les esmenes, amb l’objectiu de pal·liar, en la mesura del possible, un pressupost que castiga a Formentera i a tota la seva ciutadania.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat