• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency Unanimitat per mantenir el personal de la delegació d’IB3 a Formentera

Unanimitat per mantenir el personal de la delegació d’IB3 a Formentera

plenovembre_webA la penúltima sessió plenària de l’any del Consell Insular de Formentera, s’han aprovat qüestions tan importants com el pressupost de la institució insular per al 2013, una proposta relativa al transport públic de viatgers, així com dos propostes aprovades per unanimitat sobre la rectificació i retirada de la taxa sobre els vehicles de lloguer i la delegació d’IB3 a Formentera. Ha tancat la sessió la compareixença del president Jaume Ferrer i una declaració institucional relativa a la violència de gènere. 

Després de donar compte de sentències i autos judicials, s’ha procedit a debatre la part resolutiva, amb el Pressupost de la institució com a primer punt de l’ordre del dia. El pressupost de 22.265.000,00 euros per al 2013 ha estat aprovat per majoria absoluta, amb el vot en contra del Partit Popular i l’abstenció del Grup Independent de Formentera. Aquest pressupost representa un 3,67% més respecte el 2012.

Pel que fa al punt relatiu a una modificació puntual de les Normes Subsidiàries de l’illa de Formentera, s’ha aprovat amb el vot en contra del GUIF i l’abstenció del PP. La proposta de modificació del Pla Rector d’Ús i Gestió del Parc natural de ses Salines, necessària per a portar endavant el projecte públic de regulació de l’ancoratge d’embarcacions al parc natural i que compta amb un antecedent de gran èxit a Menorca, s’ha aprovat amb l’abstenció dels populars i dels independents. D’igual manera, s’ha aprovat l’inici de l’expedient d’expropiació per les obres de la variant de Sant Ferran.

En relació a la proposta sobre transport públic terrestre, s’ha aprovat amb l’abstenció del Partit Popular, instar al Govern de les Illes Balears que acordi un  nou conveni o que incrementi les transferències corrents del Consell Insular de Formentera en matèria de transport públic de viatgers per un muntant de 70 mil euros per al manteniment del servei a la demanda i de l’actual servei regular de transport públic. Així mateix s’ha acordat traslladar l’acord a la conselleria de Mobilitat i Ordenació del Territori del Govern Balear.

Pel que fa a la proposta sobre l’Institut Ramon Llull, s’ha aprovat, amb l’abstenció del PP, instar al Govern Balear a no abandonar aquest ens cultural i defensar-lo com a autèntic instrument de projecció i difusió exterior de la llengua catalana i la cultura. Així mateix, ha aprovat instar al Govern que realitzi tots els esforços per mantenir obert l’espai Mallorca a Barcelona, liderant la seva reestructuració com a element de promoció dels productes culturals de les Illes Balears i de la promoció dels seus artistes i escriptors. 

Sobre la proposta d’IB3 i de la taxa dels vehicles de lloguer, s’han aprovat les dos per unanimitat. Tant l’equip de govern com els populars han presentat una moció referent a la taxa dels rent a car, que s’ha consensuat en una única moció transaccional que ha aprovat rectificar i retirar aquesta taxa. 

Per acabar, el Grup Indepedent ha formulat 1 pregunta sobre els ingressos i les despeses del pàrking de la Plaça d'Europa, així com 3 preguntes més relatives al cost total de les obres de circumval·lació i mobiliari a la zona escolar de Sant Francesc i el cost de les voreres des de la zona escolar fins el poble.  La part final de la sessió plenària ha estat a càrrec del president del Consell Insular de  Formentera, Jaume Ferrer, que ha dut a terme la seua compareixença sobre la feina feta en el darrer any. Per acabar s'ha llegit una declaració insitucional sobre la violència de gènere.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat