• Català
  • Castellano
  • English
CFd

Formentera Desenvolupament Consortium (CFd)

What is CFD?
Is an organization operating its own personnel resources and that aims to provide the island's infrastructure. The consortium is financed by the institutions that created it: Govern Balear, Consell and City Council.

Operation
The consortium consists of the Honorary President, the Vice President of Honor, the President, the Governing Board, the Manager, the Comptroller and the Secretary. In this model have important relevant Governing Board and the Manager.
The Governing Board is the decision maker, which prioritizes projects to be undertaken. The Governing Board is formed by 10 members: President of the Consortium, 3 persons appointed by the Govern, 3 appointed by the Consell d'Eivissa and 3 representatives of the Consell de Formentera. These 10 persons have equal capacity to propose projects and vote on them.
The Consortium Manager is the person who is responsible for implementing those decisions taken by the Board. For this reason, attend meetings with voice but no vote.

The aims of the CFD
Its aims are to promote and finance the implementation of infrastructure and equipment as well as any activity aimed at developing the island.

The actions of the CFD
Basically divided into purchase solar grants and projects.

Grants
Aimed at improving and maintaining the countryside. Currently there is a line of grants for:
- Construction and / or rehabilitation of dry stone walls
- Settlement Road
- Burying power lines and / or telephone
- Rehabilitation of wells, mills, tanks and cisterns

For grant application can call information phone 971 32 10 67 or in person at the office of CFD located in Sant Francesc Xavier (Calle de Santa María, 1).
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

SUBVENCIONS VIGENTS

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA REHABILITACIÓ DE PARETS DE PEDRA SECA I SUBSTITUCIÓ DE PARETS DE BLOC, L’ARRANJAMENT DE CAMINS, EL SOTERRAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES I/O TELEFÒNIQUES EXISTENTS O LA REHABILITACIÓ DE POUS, MOLINS, CISTERNES, ALJUBS, FORNS I SÈNIES
[Bases que regiran l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de parets de pedra seca i substitució de parets de bloc, l’arranjament de camins, el soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques existents i la rehabilitació de pous, molins, cisternes, aljubs, forns i sénies
]
Les presents bases tenen com a objectiu fomentar la rehabilitació i/o millora del patrimoni immoble de Formentera, així com la millora paisatgística amb l’eliminació del cablejat, mitjançant el soterrament de línies elèctriques i/o telefòniques.
Descàrrega de la sol·licitud, feu click aquí
Descàrrega de les bases reguladores, feu click aquí

BOIB 19/5/2011, feu click aquí

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ I EL MANTENIMENT DE CASES PAGESES DE FORMENTERA

[Bases de la convocatòria d’ajudes econòmiques per al manteniment de cases pageses de formentera, any 2011]
Les presents bases tenen com a objectiu fomentar el manteniment i la rehabilitació de cases pageses, amb la intenció que se’n puguin beneficiar els propietaris i usuaris d’aquells habitatges tradicionals que s’han mantingut al marge d’intervencions modernes poc adequades. Els ajuts pretenen incidir en dos fronts ben clars. Per una banda, en el manteniment, consolidació i millora de l’estat de conservació d’aquells elements que es considerin interessants des del punt de vista patrimonial. I per altra, conscienciar la societat del valor patrimonial d’aquests testimonis del passat que poden mantenir el seu ús d’habitatge sense perdre l’aspecte original.

Descàrrega de la sol·licitud, feu click aquí
Descàrrega de les bases reguladores, feu click aquí
BOIB 19/5/2011, feu click aquí

Find us at:
Carrer de Santa Maria, 1, 1r pis
07860 Sant francesc Xavier
tel. 971 32 10 67
cfd@formentera.es

Consorci Formentera Desenvolupament

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1