• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency Sessió plenària del Consell de Formentera

Sessió plenària del Consell de Formentera

pleord 31052013 webLa sessió plenària del Consell Insular de Formentera celebrada avui ha aprovat qüestions com les tarifes d’aplicació al servei de taxi per a l’any 2013, dos declaracions d’interès general per ampliacions subterrànies de baixa tensió o els nous estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitari de les Illes Balears.

En primer lloc, el secretari de la institució ha donat compte de diverses qüestions com l’escrit remés al Parlament, relatiu a la proposició no de Llei 1986/12 per la retirada d’honors a persones sentenciades per casos de corrupció, l’aprovació definitiva de la modificació de l’ordenança fiscal de taxa de servei de recollida, transport i tractament de residus sòlids urbans o de l’informe sobre impacte de gènere emès per l’Institut Balear de la Dona, en relació a l’aprovació definitiva del Reglament de funcionament i composició de la Comissió Tècnica Insular de Biblioteques i Arxius del Consell.

Pel que fa al primer punt de l’ordre del dia, relatiu a la ratificació de nomenaments dels representants del Consell, s’ha aprovat per unanimitat. El segon punt, també per unanimitat, ha estat la proposta de ratificació de membres al Consell d’Entitats.

Pel que fa al punt 3, sobre la proposta de nomenament de representants al Subcomitè de la Xarxa Natura 2000, també ha comptat amb el suport unànime del ple, de la mateixa forma que el punt 4, d’aprovació de les tarifes del servei de taxi d’enguany.

Pel que fa als punts 5 i 6, relatius a les declaracions d’interès general per ampliacions subterrànies de baixa tensió a la vénda de ses Clotades i vénda de sa Punta, s’han aprovat per majoria absoluta amb el vot en contra del Grup Independent de Formentera. De la mateixa manera, el següent punt sobre l’estudi de detall d’un parcel·la al nucli urbà des Pujols, s’ha aprovat per majoria absoluta amb el vot en contra del GUIF.

L’últim punt de la part resolutiva de l’ordre del dia, ha estat la proposta per l’aprovació inicial dels nous Estatuts del Consorci de Serveis Socials i Sociosanitaris de les Illes Balears, que ha comptat amb la unanimitat del plenari.

Referent a les proposicions dels grups polítics, el Grup Independent de Formentera ha presentat una proposta que sol·licita a Autoritat Portuària la instal·lació de consignes al Port de la Savina. El ple ha aprovat aquesta proposta per unanimitat. També ha presentat una proposició instant al Consell a arreglar els desperfectes del carrer de València de Sant Ferran, que també ha estat aprovada per unanimitat.

Així mateix, el GUIF ha formulat quatre preguntes relatives a la retirada dels punts de recollida de fems, el resultat d’ingressos i despeses de l’aparcament soterrat des Pujols, situació del projecte del camp de tir i tractament del tauró trobat mort a l’estany des Peix. El Partit Popular també ha formulat dos preguntes relatives al procés de regularització d’estades turístiques i una altra relativa als serveis de platja.

La part final de la sessió plenària ha estat a càrrec de la consellera de Cultura, Educació i Patrimoni, Sònia Cardona, que ha dut a terme la seua compareixença de la feina feta en el darrer any.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat