• Català
  • Castellano
  • English
Media Newspaper library Presidency Formentera Council seeks to fix issues parking in La Savina with construction of adapted car park

Formentera Council seeks to fix issues parking in La Savina with construction of adapted car park

lasavina1 webArran de la notícia apareguda avui sobre l’edifici d’aparcament al Port de la Savina, l’equip de govern del Consell Insular de Formentera, vol manifestar el següent:

Des d’un primer moment, la prioritat del Consell de Formentera ha estat la de regular l’aparcament al port de la Savina, per la qual cosa porta temps treballant perquè l’Autoritat Portuària de les Balears construeixi un edifici que permeti l’aparcament de tota la flota de vehicles de lloguer, alliberant tot l’espai públic de la zona portuària per a ús públic i gratuït, donant solució, en bona part, a la històrica manca d’aparcament al port de la Savina.

És responsabilitat de la màxima institució de l’illa autoritzar la construcció d’un edifici que compleixi tant la normativa territorial i urbanística de Formentera com el Pla Especial del Port de la Savina, ja que es tracta d’un entorn extremadament sensible.

Recordem que després de diverses reunions entre el Consell de Formentera i l’Autoritat Portuària de Balears per tal de consensuar una ordenació de l’espai portuari que milloràs la imatge de les instal·lacions, i combinàs l’operativitat de les empreses de lloguer amb l’ús públic del port de la Savina per als ciutadans de l’illa, es va estimar la construcció d’un edifici amb un espai suficient per ordenar els vehicles de lloguer que actualment aparquen als espais portuaris i que provoquen una greu problemàtica.

Pel que fa al projecte adjudicat per Autoritat Portuària a l’empresa Sovalgaray Marítima S.L., el Consell de Formentera està estudiant la viabilitat tècnica i jurídica del projecte per determinar la concessió o no de la llicència, atenent a paràmetres urbanístics. Els serveis tècnics de la institució han detectat una problemàtica pel que fa a l’altura de l’edifici que podria causar un fort impacte visual a la porta d’entrada de la nostra illa.

Fins i tot, la demarcació d’Eivissa i Formentera del Col·legi d’Arquitectes, va remetre un escrit al Consell de Formentera a principi d’any, advertint que l’escala del projecte de l’edifici d’aparcament, podria ocasionar un impacte negatiu sobre el paisatge i els béns inclosos dins de la declaració de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.

Els representants del Consell Insular de Formentera han mantingut diverses reunions amb l’APB per tal de consensuar una solució tècnica i jurídica adequada a les característiques medioambientals de Formentera.

Així mateix i amb motiu del nomenament del nou president d’Autoritat Portuària de Balears, el president del Consell de Formentera ha sol·licitat una reunió per tractar diverses qüestions relacionades amb el Port de la Savina i, entre elles, el projecte de l’edifici d’aparcament.

El Consell de Formentera continua treballant per tal que el projecte de construcció d’aquest edifici s’ajusti a la normativa tècnica i jurídica i es pugui autoritzar la llicència de construcció, amb tota la seguretat jurídica perquè la institució de Formentera no hagi d’assumir responsabilitats patrimonials.

Des del Consell de Formentera demanam màxima predisposició per part de l’APB per solucionar aquesta problemàtica i estudiar una millor solució en benefici de tots els formenterers i formentereres.

Media

Gabinet de Premsa


971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat