• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Presidència El Servei d’Informació de les Normes Subsidiàries iniciat avui crea expectació entre la ciutadania

El Servei d’Informació de les Normes Subsidiàries iniciat avui crea expectació entre la ciutadania

L’equip redactor de les normes de planejament urbanístic informarà durant tres setmanes consecutives cada dijous i divendres
L’equip redactor del document d’avanç de les normes subsidiàries de Formentera ha atès aquest matí els primers usuaris en totes aquelles qüestions relatives al planejament urbanístic de l’illa.
Segons el conseller d’Urbanisme del Consell de Formentera, Bartomeu Escandell, s’espera rebre entre 200 i 300 al·legacions fins el proper 12 de febrer, que un cop recollides seran estudiades per l’equip redactor per a la seva resolució.
Una de les al·legacions registrades ha estat per part de l’empresa UTE Giref, que gestiona el Pla de Residus de les Pitiüses, i què ha presentat un recurs per a exigir el pagament que es deriva del trasllat de residus des de Formentera fins a Eivissa. En paraules del conseller d’Urbanisme, aquest recurs serà desestimat perquè no queden garantits els mateixos drets que la resta de ciutadans de les Illes Balears, que no es veuen obligades a pagar aquest sobrecost.
La dinàmica del matí ha estat marcada per gent que ha vingut amb ànim d’informar-se de les seves propietats, el què quedarà registrat a les al·legacions finals. Les noves catalogacions patrimonial i els nous conjunts històrics dels nuclis urbans són les qüestions que susciten més interès entre la ciutadania.

Expedients resoltos al Novembre i Desembre
Així mateix, el departament d’Urbanisme del Consell de Formentera continua en la línia d’informar sobre els expedients que es porten a Comissió de Govern per a la seva resolució durant tots els mesos de l’any.
Pel que fa als mesos de novembre i desembre, el percentatge de resolució d’obra major, s’ha reduït  respecte els mesos anteriors, en què es resolien una mitjana de 14 expedients mensuals. Per al mes de novembre han vist la llum 9 expedients, mentre que a l’últim mes de l’any se n’han solucionat 8.
En total, al llarg de l’any 2009 s’han resolt 168 expedients d’obra major, 204 cèdules d’habitabilitat, i prop de 50 expedients d’activitat. Pel que fa a la xifra d’activitat, els mesos d’estiu són els que registren unes xifres més altes, anant de baixada en els últims mesos de l’any, amb 5 expedients al novembre i 3 al desembre.
Aquestes xifres constaten el bon ritme de treball del departament d’urbanisme, que en els darrers anys ha seguit incrementant el ritme de concessió de llicències, tot i haver coincidit amb la moratòria de suspensió de llicències a causa de la redacció del document d’avanç de les Normes de Planejament Urbanístic de l’illa de Formentera.
Cal remarcar que la eficàcia ve calculada en funció de les sol·licituds que arriben al departament en matèria urbanística i la sortida que se’ls hi dona.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat