• Català
  • Castellano
  • English
Grants and subsidies Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears

Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears

Decret 34/2014, d’1 d’agost, pel qual es fixen els principis generals de la pesca recreativa i esportiva a les aigües interiors de les Illes Balears

Disposició transitòria única

Règim transitori
1. Les llicències de pesca marítima recreativa col·lectiva que siguin vigents a l’entrada en vigor d’aquest Decret mantenen la vigècia fins al 31 de desembre de 2014.

2. Les llicècies de pesca recreativa individual vigents amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret habiliten per a la pesca des d’embarcació en aigüs interiors fins que caduquin.


ministerio_agricultura_1

Wifi  Formentera

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1