• Català
  • Castellano
  • English
Heritage's procedures/formalities Llicència de pesca recreativa individual

Llicència de pesca recreativa individual

Tramitar OnlineTràmit per sol·licitar la llicència de pesca recreativa individual.
La qual permet perscar des de terra. S'entén per llicència de pesca marítima recreativa el document administratiu nominal, individual i intransferible, que autoritza per a la pràctica de la pesca recreativa des de terra. Les llicències tenen validesa per a tres anys.