• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors)

Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors)

Acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 31 de juliol de 2015, d'aprovació definitiva de l'estudi de detall per desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-01, així com definir les alineacions i rasants d'aquesta unitat i els polígons de moviment on se situaran les futures edificacions, emplaçada as Pujols, TM Formentera (Exp. núm. 38/2014 llicències obres majors)

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1