• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres

Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01

Publicació d’acord del Ple del Consell insular de Formentera d’aprovació d’una pròrroga de dos anys en el Conveni urbanístic referent a les actuacions aïllades anomenades AA SFC 01 i AA SFC 03 i a una unitat d’actuació discontínua anomenada UA SFC 01, totes situades a Sant Francesc, TM Formentera

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1