• Català
  • Castellano
  • English

Declaració d'interès general

Declaració d'interès general

Qui ho pot sol·licitar?
- Qualsevol interessat.
- La persona que legalment representa l'anterior interessat.

Quan es pot sol·licitar?
Tot l'any.

Legislació aplicable:
Art. 26 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears

Documentació que s'ha d'aportar:
- Sol·licitud.
- Projecte realitzat per tècnic competent i visat pel Col·legi corresponent (Bàsic o avantprojecte).
- Fitxa urbanística detallada.
- Justificació que l’activitat propasada transcendeix dels mers interessos individuals i, en cas que suposi la construcció de noves edificacions, resultin d’ubicació necessària en sòl rústic (art. 26.2 de la llei 6/1997, de 8 de juliol, de sòl rústic de les Illes Balears).
- Certificació del registre de la propietat dels terrenys, amb una antiguitat màxima de tres mesos i relativa a l’historial complet.

Preu:
Consulteu tarifa vigent.