• Català
  • Castellano
  • English

Certificat de no existència d'expedient d'infracció urbanística

Sol·licitud de certificat de no existència d'expedient d'infracció urbanística.

Qui ho pot sol·licitar?
- Qualsevol persona interessada.
- La persona que legalment representa l'anterior interessat.

Quan es pot sol·licitar:
Tot l'any

Documentació que s'ha d'aportar:
- Sol·licitud (model general)
- Justificant de la liquidació de la taxa corresponent.
- Indicació de les dades cadastrals de la finca.
- Indicació de les dades registrals de la finca.
- Títol de propietat.

Preu:
Consulteu tarifa vigent