• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres

Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del CIF - CTA

Publicació d’acord del Ple del Consell Insular de Formentera en sessió de 20 de desembre de 2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consell insular de Formentera - CT

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1