• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Acció Social Cultura i Patrimoni Pla director de l’Arxiu d’Imatge i So de Formentera

Pla director de l’Arxiu d’Imatge i So de Formentera

foto-arxiu-imatge-i-so1El Consell de Formentera, a través de l’àrea de Patrimoni, informa que s’ha elaborat el Pla director de l’Arxiu d’Imatge i So de Formentera (AISF), document que disposa les estratègies de treball per a localitzar, recuperar, protegir, recercar, estudiar i difondre els documents d’imatge i so que conformen el patrimoni documental de l’illa.

La creació del Pla director està emmarcat pel Pla de Gestió de Patrimoni Cultural 2017-2019 i estableix un model de gestió de la feina quotidiana de l’AISF que es durà a terme en els plans anuals d’activitats. Així, s’hi estipulen tasques continues, actuacions prioritàries i blocs de feina per objectius, projectes i activitats diverses.

Al pla bianual s’estipula el funcionament continuat i efectiu de l’AISF com a conseqüència de l’aplicació del seu reglament i es preveu com a primera actuació la redacció i aprovació del Pla director. Entre d’altres, els objectius perseguits són transmetre i difondre els coneixements relacionats amb el patrimoni cultural de Formentera, posar en valor el patrimoni cultural de l’illa com a bé col·lectiu i oferir formació a la ciutadania en general i a col·lectius específics en particular com a eina per fomentar actituds cap al patrimoni cultural de l’illa.

Per a la consellera de Cultura i Patrimoni, Susana Labrador, “l’aplicació del Pla director de l’Arxiu d’Imatge i So arribarà amb la creació de nous centres culturals, artístics i museístics que ampliaran i consolidaran la xarxa d’institucions culturals de l’illa”. Aquestes institucions requeriran d’una creació de continguts i recursos que els permetin consolidar públic tant local com visitant. Per això, ha puntualitzat Labrador, “s’han d’assumir tasques d’investigació i difusió vinculades a la projecció d’aquesta nova xarxa, de manera que es converteixin en centres de recerca i difusió culturals vius i dinàmics”.

Ràdio Illa

Teatre de les Illes Balears

Música de les Illes Balears

Xarxa de Biblioteques

Institut d'Estudis Baleàrics

Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera