• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm 125/2018 contra l'acord del Ple del CIF d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols

Citació a termini a les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 125/2018 contra l'acord del Ple del Consell Insular de Formentera d'aprovació definitiva d'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació de la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-19 des Pujols.

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1