• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient Formentera incrementa la taxa de reciclatge en un 5,2% en un any

Formentera incrementa la taxa de reciclatge en un 5,2% en un any

foto-rp-reciclatge premsa-1-El Consell de Formentera, a través de l'àrea de Medi Ambient, informa que durant el 2018 s'ha reciclat el 29% dels residus que han arribat a l'àrea de gestió de residus des Cap de Barbaria, havent augmentat la taxa de reciclatge un 5,2% en el darrer any, ja que la taxa en 2017 va ser del 23,7%. Així ho ha explicat avui la consellera de Medi Ambient, Daisee Aguilera, en una roda de premsa que ha tengut lloc a la sala d'Actes del Consell a les 11.00h.

Aguilera ha destacat que "aquest augment s'ha fet de manera gradual" (22,8% al 2016, 23,7% al 2017 i 28,9% al 2018) i ha declarat que "és fruit de les millores en el servei de recollida municipal, la constància d'inversió en educació ambiental i en gran part gràcies als esforços de les grans i mitjanes empreses productores de residus de l'illa".

Recollida porta a porta
Algunes de les millores en la recollida han estat la creació del servei públic de recollida porta a porta, de matèria orgànica, a 140 establiments repartits per tota l'illa. Aquests establiments han generat 527,4 tones de matèria orgànica durant els 5 mesos centrals de la temporada turística del 2018, el que suma un 5% del total dels residus reciclats. "La posada en marxa d'aquest programa ha estat clau per arribar a l'increment de la taxa de reciclatge", segons ha detallat la consellera, que ha donat les gràcies als comerços per la seva implicació, i espera que el 2019 amb el segon any de pràctica d'aquest programa se segueixen veient millores en la taxa de reciclatge.

A més, la consellera ha destacat també l'augment que hi ha hagut en la taxa de recollida d'envasos del 15,2% respecte del 2017. La consellera ha explicat que aquest augment s'ha donat gràcies a "la creació del servei de recollida porta a porta d'envasos als establiments del Parc Natural, l'entrega gratuïta de contenidors amb rodes a tots els establiments de l'illa i el canvi de bústies dels contenidors grocs per facilitar el buidatge sobretot dels restauradors i supermercats finançada per Ecoembes".

D'altra banda, el tècnic de Medi Ambient, Javier Asensio ha destacat tota la feina de conscienciació que s'està fent amb les escoles de l'illa per afavorir el reciclatge amb accions d'educació ambiental com ha estat la prova pilot de les màquines d'envasos en col·laboració amb Be Blue/Trasmapi, entre d'altres. En la campanya que va tenir lloc de setembre a desembre les màquines van recollir un total de 16,000 d'envasos.

Vidre i cartó
Els residus de vidre continuen essent la fracció que més es recicla i que en pes més representa. Del total de residus sòlids urbans que han arribat a la planta de transferència de Formentera, el vidre ha suposat el 9,4% del material total, amb 997,4 tones, i el reciclatge de paper i cartó ha suposat el 9% amb 955,35 tones. La gran quantitat de cartó que es recicla es deu també en bona part gràcies a la recollida porta a porta als grans productors que es realitza durant tot l'any.

Increment de voluminosos
El reciclatge de voluminosos també ha crescut any rere any, i ha augmentat un 13% respecte del 2017 i un 74% respecte de 2015. Aquest tipus de residus està conformat per mobiliari, matalassos, palets, restes d'embarcacions i altres residus de grans dimensions. Els voluminosos són portats a la Deixallleria, recollits pels serveis del Consell a través del servei domiciliari de recollida mobles i d'electrodomèstics que es demana telefonant al 900 102 65 o entregats directament a la planta de transferència des Cap de Barbaria pels particulars i empreses.

Despeses i ingressos del servei
Daisee Aguilera ha mostrat la seva satisfacció per la reducció de les tones de rebuig respecte del 2017, que ha davallat en un 8,6% en un any. Un fet, que segons ha destacat ha suposat un estalvi de 95.042 € en comparació amb el 2017.

La consellera ha recordat que les fraccions que arriben a l'abocador de Ca Na Putxa a Eivissa són el rebuig i els voluminosos que sumen 7.509,84 tones i han tingut un cost per la Institució insular de 1.289.815,02€ durant el 2018. El cost del trasllat d'aquest tipus de residu és de 141,01€ per tona, més 30,74€ per tona per cost d'abocament, el que sumen 171,75€ per tona. En aquest cost s'ha afegir el cost total del servei de la recollida de residus i el cost del servei de Deixalleria que és de 1.595.425€ per any.

D'altra banda, Aguilera ha destacat els ingressos que s'han recuperat per l'entrega dels materials reciclables als sistemes integrals de gestió (SIGs). Per una banda, s'han obtingut 161.364,08€ pels envasos i paper i cartó que s'entregaren a Ecoembes i de 49.714,35€ pel vidre que s'entregà a Ecovidrio. Així els ingressos pels residus reciclables de les 3 fraccions sumen un total de 211.078,43€ per l'any 2018 que serveixen per fer front a la recollida de selectiva de residus (vidre paper i cartró i envasos). La consellera ha volgut agrair a tota la població l'esforç que fa a l'hora de reciclar, i ha destacat el benefici econòmic, però sobretot "el mediambiental com a millor recompensa".

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix