• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a expedients a sòl rústic i d'altres

Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera

Acord adoptat pel Ple del Consell Insular de Formentera en sessió ordinària de 31 de gener de 2019 de ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1