• Català
  • Castellano
  • English
Àrees Urbanisme, Turisme i Activitats econòmiques Medi Ambient El Consell de Formentera i el Govern de les Illes Balears signen el conveni que permetrà ordenar i regular el fondeig a l'Estany des Peix

El Consell de Formentera i el Govern de les Illes Balears signen el conveni que permetrà ordenar i regular el fondeig a l'Estany des Peix

foto-signatura-estany-des-peix1El president del Consell de Formentera, Jaume Ferrer, i el conseller de Medi ambient, Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears, Vicenç Vidal, han signat, aquest dimecres, un conveni de col·laboració per a l'execució i gestió de les instal·lacions de pantalans flotants i fondejos ecològics a l'Estany des Peix.

El president ha declarat que "avui és un dia històric, perquè gràcies a aquest conveni que ens permetrà regular el fondeig a l'Estany des Peix, la institució insular podrà recuperar l'equilibri mediambiental amb usos tradicionals d'aquest espai natural emblemàtic per l'illa de Formentera, una regulació que ha estat una demanda històrica de la nostra illa". Per la seva part, Vidal ha destacat que “aquest conveni permet que el Consell, com a administració més propera a la ciutadania, s'encarregui de la gestió d'aquest projecte”.

El conveni estipula que una vegada que el Govern balear ha elaborat el projecte de regulació de l’estany, quan obtengui el vistiplau de la Demarcació de Costes, serà el Consell de Formentera qui s’encarregarà de regular el fondeig a l’Estany des Peix.

Segons l’acord, per l'adjudicació dels amarraments, el Consell elaborarà i proposarà un Reglament d'ús que establirà els requisits mínims per accedir a un amarrament que vetlli per la conservació dels valors mediambientals i tradicionals propis de l'Estany des Peix.

Per part seva, la conselleria de Medi Ambient del Govern assumeix, a més, el seguiment i el control científic dels efectes de les instal·lacions en la flora, la fauna i el medi de l'Estany des Peix i, si escau, l'execució dels projectes de recuperació i de conservació dels hàbitats associats a l'Estany des Peix, amb la col·laboració del Consell. Pel que fa a l'execució del projecte, és de destacar que aquest fou seleccionat, l'octubre de 2018, per ser finançat a través dels fons recaptats a través de l'Impost de Turisme Sostenible, per un import de 652.154€. El Conveni té una durada de quatre anys.

27 de març de 2019
Àrea de Comunicació
Consell de Formentera

conselleria_mediambient_1

Formentera neta, naturalmet gràcies a valtros

Xarxa Natura de les Illes Balears

Punt d'Informació Ambiental

Balears Life Posidonia

platges cat baix