• Català
  • Castellano
  • English
Servei d'Escorxador

Servei d'Escorxador

Instal·lacions del servei d'escorxador

Les instal·lacions de l’escorxador municipal es troben a la zona del polígon industrial (darrere del parc de bombers).

El servei de matança està disponible cada dimarts de l’any (excepte festius).

Per contractar el servei, prèviament el ramader haurà de presentar la cartilla ramadera de l’explotació al Consell Insular de Formentera, Àrea d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Caça, per realitzar una Guia d’Origen i Sanitat Pecuària (GOSP) que permetrà el trasllat dels animals a l’escorxador.

Els dies per a la realització de les esmentades GOSP s’han fixat en els dilluns de 9 a 13 h, excepte festius, en aquest cas s’indicarà el nou dia en el departament d’Agricultura.

El Consell Insular ofereix el trasllat dels animals a l’escorxador, amb pagament previ de la taxa corresponent. El transport dels animals a l’escorxador pot realitzar al seu torn pel mateix ramader, sempre que estigui donat d’alta com a transportista d’animals en el Registre de Transportistes de Formentera.

Telèfon de contacte: 971 32 10 87, ext. 3.

TAXA ESCORXADOR

 


 

 

 

 

ministerio_agricultura_1

Wifi  Formentera

agricultura_governbalear_1

sigpac_1

aforavila_1

covib_1

permacultura_1