• Català
  • Castellano
  • English
Announcements Convocatòria procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell Insular de Formentera

Convocatòria procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell Insular de Formentera

Convocatòria procés de selecció per a la creació d’una borsa de treball de bombers, personal laboral, per cobrir, amb caràcter interí o temporal, les necessitats de provisió urgent del Consell Insular de Formentera

Resolució de Presidència llistat d'aspirants i requeriment (10/11/2020)

Resolució de Presidència llistat d'aspirants i requeriment esmenada (20/11/2020)

Resolució de presidència llistat admesos, exclosos, nomenament de tribunal i dates d'exàmens (27/11/2020)

Resolució presidència llistat requeriment urgent (02/12/2020 a les 13.33 hores)

Resolució presidència llistat definitiu nomenament assessor/a (04/12/2010 a les 14:37)

Acta núm. 2 Resultats proves físiques bombers (9/12/2020)

Acta núm. 4 publicació provisional de resultats parcials (14/12/2020)

Acta núm. 5 publicació de resultats provisionals (17/12/2020)

Acta núm. 7 publicació de resultats provisionals (23/12/2020)

Acta núm. 8. dates de revisió de proves (04/01/2021)

Acta núm 9. dates de revisió de proves (05/01/2021)

Acta núm. 10 revisió de proves (13/01/2021)

Acta núm.11 revisió de proves (13/01/2021)

Acta núm.12 dates revisió mèrits (20/01/2021)

Acta núm. 13 revisió mèrits i llistes definitives borsí bombers (27/01/2021)

DECRET DE PRESIDENCIA relacions aspirants superat proves i acreditat formació (02/02/2021)

Human resources

Find us at:
plaça de la Constitució, 1
07860 Sant Francesc
tel. 971 32 10 87
rrhh@conselldeformentera.cat

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1