• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Presidència Aprovada la transferència de competències de caça a partir de l’1 de gener de 2011

Aprovada la transferència de competències de caça a partir de l’1 de gener de 2011

Imatge del ple del divendres 24 de setembre de 2010Els consellers del plenari han adoptat un acord unànime per instar el Govern Central a incloure els no comunitaris en les bonificacions de transport.
Aquest matí ha tengut lloc la sessió plenària del Consell de Formentera en el qual s’han aprovat qüestions com la proposta de pròrroga del contracte de transport regular de viatgers o  la proposta de transferència de les competències en matèria de caça al Consell Insular de Formentera.
La primera qüestió, aprovada per unanimitat ha set la transferència de les competències en matèria de caça. Recordem que les competències de caça pertanyen al Govern de les Illes Balears, concretament a la Direcció General de Biodiversitat, fins al 31 de desembre de 2010, en què passaran a ser competència del Consell Insular de Formentera. Aquest procés de negociació amb el Govern Balear va començar fa més d’un any a fi d’aconseguir la millor proposta possible per als ciutadans de Formentera.
Des del Consell de Formentera s’han aconseguit 115.000 euros per a l’illa i la seua ciutadania, a més d’un vehicle valorat en 15.000 euros, així com l’ampliació de mitjans per un import de 24.000 euros mitjançant la conselleria d’Agricultura i Pesca del Govern de les Illes Balears. Aquest acord va ser signat el passat 28 de maig, el què permetrà desenvolupar actuacions com participar en les reunions tècniques d’àmbit insular, autonòmic o estatal en representació del consell, proposar i tramitar l’activitat normativa o reguladora de la institució de l’illa, així com tota la tramitació dels expedients i l’execució de les actuacions que es derivin de les competències assumides pel Consell Insular de Formentera en matèria de caça i de regulació i vigilància i aprofitament de recursos cinegètics. Aquesta nova competència es traduirà en una millora dels serveis per a la ciutadania per exercir la seua activitat d’una manera pròxima, propera i efectiva.
En segon lloc s’ha aprovat per unanimitat prorrogar el contracte de la concessió de servei públic de transport regular permanent de viatgers a l’empresa Autocars Paya, durant un període d’un mes en el qual l’empresa s’ha compromès a presentar un pla de millora. L’equip de govern s’ha compromès a presentar el pla de millora davant els partits de la oposició per tal de determinar si s’ha de renovar la seua llicència fins al 31 de desembre del 2018, segons l’article 1 del decret Llei 5/2009 de 27 de novembre.
Aquest decret Llei assenyala que la renovació ha d’introduir millores com ara l’increment de l’oferta d’expedicions, la modificació dels trànsits concessionals (reordenació, nous trànsits, unificació concessions), material mòbil (reducció d’antiguitat, accessibilitat, recursos energètics no contaminants) i altres millores com innovacions tecnològiques, establiment de bonificacions de bitllets o qualsevol altra millora de la qualitat del servei.
A la part final de la sessió plenària, tant l’equip de govern com el Partit Popular han presentat dos mocions d’urgència per instar al Govern de l’Estat respecte les bonificacions de residents. Després d’un recés a petició del president, s’han presentat una moció transaccional en la qual tots els consellers i totes les conselleres del plenari han acordat instar el Govern Central a rentabilitzar al màxim  els recursos  que es destinen als descomptes de resident millorant la declaració  d’obligacions de Servei públic o ampliant-la, a que no prengui cap mesura respecte de les bonificacions al transport que signifiqui una pujada dels preus de les tarifes que paguen els residents de les Illes Balears, a rebutjar qualsevol acord del Ministeri de Foment que contempli la retallada dels descomptes als residents en matèria de transports i a exigir el manteniment de les actuals bonificacions, així com sol·licitar que les mateixes siguin extensibles als residents no comunitaris de Formentera.
Per últim, el Partit Popular de Formentera ha sol·licitat la compareixença de la consellera de Medi ambient i Noves Tecnologies, Sílvia Tur per donar compte del servei de gestió de residus. En aquest respecte i atenent-se a l’article 99.4 del Reglament Orgànic del Consell de Formentera (ROC), l’equip de govern ha rebutjat la compareixença de la consellera, ja que en aquests moments s’està elaborant un calendari de compareixences de tots els consellers, seguint el mateix reglament, que estableix l’obligació expressa de compareixença de cadascun del consellers com a mínim una vegada a l’any.
A més a més, el Partit Popular ha presentat 6 preguntes a l’equip de govern, entre les que destaquen quines són les inspeccions sonomètriques que ha fet la institució insular des del 2007 o el número d’usuaris de les línies d’autobús L1, L2 i L3 des del 2007. En aquest respecte, l’equip de govern del Consell ha informat que les inspeccions sonomètriques s’han començat a fer aquest any i que s’han obert 7 expedients que es troben pendents de resolució. Des del Consell de Formentera sempre hi ha hagut predisposició a col·laborar en tots els establiments per a la seua adaptació a la normativa de contaminació acústica.
Pel que fa al nombre de persones usuàries de Transport públic, l’any 2007 no hi havia estructurades línies d’autobús i el recompte de passatgers en aquell any va ser de 77.330. En el 2008 es va produir un increment d’un 33.6% arribant als 103.319 mil passatgers. Pel que fa als anys 2009 i fins al mes d’agost del 2010, la L1 ha passat de 52.305 a 59.241 passatgers, la L2 segueix entorn els 40 mil passatgers i la L3 (Port de la Savina-platja de ses Illetes) ha baixat de 27.569 al 2007 fins als 20.145 aquest any. Aquesta baixada es perquè l’equip de govern tenia com a prioritat propiciar el moviment de turistes per tota l’illa i no només al Parc Natural, per la qual cosa es va introduir un abonament per un dia que feia un circuit per l’illa i que des de la seua aplicació ha passat de comptar amb 369 usuaris l’any passat a 3.110 usuaris aquest any.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat