• Català
  • Castellano
  • English
Premsa Hemeroteca Presidència Formentera comptarà amb un pressupost de 31.410.000 euros per al 2011

Formentera comptarà amb un pressupost de 31.410.000 euros per al 2011

Ple del 17 de desembre de 2010Aquest matí ha tengut lloc la sessió plenària del Consell de Formentera en el qual s’ha aprovat el pressupost corresponent a l’any 2011. Així mateix, el conseller de Turisme i Mobilitat del Consell de Formentera, Josep Mayans ha donat compte de tota la feina feta al llarg de la legislatura en matèria de promoció turística, energia, mobilitat i comerç.

L’exercici pressupostari per l’any 2011 ha estat aprovat per majoria absoluta, amb els vots en contra dels partits de la oposició, el Grup Independent i el Partit Popular de Formentera. En aquesta sessió plenària, s’han hagut d’efectuar dos votacions, per produir-se una situació d’empat. Aleshores, tenint el compte el que dictamina l’article 74 del Reglament Orgànic de Funcionament del Consell Insular de Formentera, en el cas de votacions amb resultat d'empat, s'efectuarà una nova votació i, si persistís l'empat, decideix el vot de qualitat del President o Presidenta.

El pressupost per  a l’any 2011 s’emmarca dins d’un escenari econòmic que segueix sent molt problemàtic, ja que les previsions de creixement de la zona euro per a l’any vinent encara són poc optimistes. En aquest entorn econòmic, de recessió econòmica global, el Consell Insular de Formentera, un any més, orienta els seus recursos econòmics a potenciar la construcció d’infraestructures per pal·liar el dèficit històric, a completar el catàleg de serveis públics, així com protegir els col·lectius més vulnerables a la crisi econòmica, i a consolidar el projecte organitzatiu del nou Consell, que alhora inclou totes les competències d’un Ajuntament.

Per tant, i com a elements més singulars de les partides econòmiques que composen el Pressupost de 2011, podem ressaltar la consolidació de la plantilla del Consell Insular de Formentera, en línia amb la política desenvolupada durant l’any 2010, el control de la despesa en béns corrents i serveis, les inversions pel Pla de Carreteres, d’on destacarem l’ampliació de la carretera les Cap i el vial perimetral de Sant Ferran oest, les inversions en medi ambient amb la segona fase del projecte de soterrament de contenidors, els projectes de regulació del fondeig a l’Estany des Peix i a Illetes, les inversions en esports i joventut, amb la construcció de les noves instal·lacions del complex esportiu del camp de futbol i l’adequació de l’espai joventut, a més del manteniment de tota la despesa que fa referència al benestar social de la gent, i les inversions en infraestructures bàsiques, que fan que la quantitat total del pressupost pugi a nivells difícilment imaginables fa uns anys.

Les inversions més destacades son l’acabament de la construcció del pàrquing soterrat des Pujols amb el projecte de remodelació de la plaça Europa, així com l’adequació per als vianants del carrer Roca Plana, la connexió del carrer Aigua Dolça amb el carrer Fonoll Marí, i la millora dels carrers adjacents a la plaça Europa del nucli des Pujols; l’adequació del carrer Àngela Ferrer, l’urbanització de la placeta de davant del cementeri i l’adequació del centre polivalent de La Mola; la reforma del carrer Tarragona (PIOS 2011) i el projecte de reforma de l’avinguda Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran; la construcció de la nova residència per a la gent gran de Formentera, al costat del Centre de Dia i l’Hospital de Formentera; l’adquisició del terreny per a la construcció del futur tanatori de Formentera, al costat del cementeri municipals; la conversió en via pels vianants del carrer Portossalè, d’aquesta manera aconseguim un nucli de Sant Francesc Xavier lliure de tràfic rodat, entre d’alres.

Per tant, i com a resum, aquest pressupost s’emmarca en unes línies específiques i rellevants de:

Consolidació de l’estructura de la plantilla del nou Consell
Manteniment de la despesa social orientada a donar suport a les persones que poden afrontar pitjor la crisi econòmica que ens envolta.
Increment extraordinari de partides destinades a la construcció i millora de les infraestructures socials per millorar la qualitat de vida de les ciutadanes i dels ciutadans de Formentera. Així com la millora de determinats nuclis urbans i de la xarxa viària de l’illa.
Congelació dels tributs que s’apliquen als ciutadans i empreses.

Per concloure, el pressupost del Consell Insular de Formentera per a l’exercici 2011 és de 31.410.000,00 euros. En consonància amb les línies mestres dels anteriors pressupostos, sobretot el de l’any 2010, aquest pressupost suposa un extraordinari impuls a la construcció d’infraestructures bàsiques de l’illa de Formentera, així com una ampliació del catàleg de serveis públics que els ciutadans i ciutadanes de Formentera es mereixen. També té una especial cura en la protecció dels col·lectius mes desfavorits i més vulnerables a la crisi econòmica que hi ha, si bé amb una intensitat molt més suau gràcies al comportament de l’activitat econòmica de la temporada turística de l’any 2010.

Gabinet de Premsa

971 32 10 87 - Ext: 3181
premsa@conselldeformentera.cat