• Català
  • Castellano
  • English
Perfil del Contractant Contractes adjudicats
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 MOD C1-2013 Anunci modificació del contracte "Peatonalització i instal·lacions en C/Rocaplana i Plaça Europa as Pujols" 32337
2 MOD. 1-2012 Anunci de la modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida i transport de residus urbans, neteja viària i manteniment de zones verdes 30566
3 C06/2012 Instal·lació i soterrament contenidors 2ª fase 45268
4 C7/2012 Variant Sant Ferran oest 33606
5 C10/2009 Explotacions turístiques al litoral del terme municipal de Formentera 2009-2012. 32580
6 C4/2012 Demolició de les edificacions emplaçades al C/Major de Sant Ferran 32849
7 C1/2012 "Servei de manteniment de transmissió sense fils i xarxa Formentera Wi-fi 33414
8 C17/2011 Pòlissa d'Assegurança de Responsabilitat Civil i Patrimonial 45547
9 Anunci de l'ecomana de gestió de l'obra "Variant Es Pujols, Formentera" 34134
10 C7/2011 Anunci de formalització de contracte "Construcció d'un trafo pel Poliesportiu de Formentera" 32584
11 CFd1/2011 Licitació del contracte de l'obra "Soterrament de línies al Camí de Dalt de Porto Salé" 33238
12 C22-2010 Anunci Adjudicació definitiva "“Peatonalització i millora d'infraestructures Av. Portosalè" 33075
13 C22/2010 Projecte de l'obra "Peatonalització i millora d'infraestructures de la Avda. Porto Salè" 30977
14 C19/2010 Projecte de l’obra “Peatonalització i instal·lacions del carrer Rocaplana i Plaça Europa" 31012