• Català
  • Castellano
  • English
Informació pública relativa a Normativa Urbanística i d'Ordenació Territorial en vigor i en tramitació
Filtra per títol  
1 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/69
2 Publicació d’acord del Ple del CIF en sessió de 29 de juny de2017 de ratificació del Decret d’actualització de la composició de la CTA d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni històric i Activitats del Consellinsular de Formentera
3 Publicació BOIB Aprovació definitiva modificació pormenoritzada ús detallat parcel·la on s'instal·larà el futur Tanatori
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. 2017/313
5 Publicació d’Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 31 de març de 2017 d’aprovació definitivade reordenació de volums a la parcel·la qualificada com ET 01-EPJ de la UA EPJ-06, as Pujols, TMFormentera
6 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. LLICÈNCIES OBRES 2017/150
7 Exp 112-2016 Habitatge a sòl rústic
8 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2017/87
9 Publicació d’Acord del Ple del CIF de 28 d’octubre de 2016 d’aprovació inicial de modificació d’ús detallat de la parcel·la 74 del polígon 7 del TM Formentera, per tal de possibilitar la ubicació del futur Tanatori Municipal
10 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 30 de setembre de 2016 aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària per tal de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA EPJ-08, es Pujols, TM Formentera

Pàgina 1 de 8

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Horaris de les barques

rss_formentera_1