• Català
  • Castellano
  • English
Public information related to Development Regulations and Land-use Policies under review
Title Filter  
31 Informació pública expedient d'obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2018/238
32 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm, declaració d'interès general2018/4
33 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Llicències obres 2014/316
34 Expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2019/7
35 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. llicències obres 2007/283
36 Acord del Ple en sessió ordinària celebrada el 26 d’abril de 2019 d'aprovació definitiva de l'estudi de detall i escriptura de reparcel.lació voluntària amb la finalitat de desenvolupar la unitat d'actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran
37 Instrucció Tècnica del règim aplicable a les obres subjectes a llicència urbanística municipal prèvia i a les obres subjectes a comunicació prèvia, fins l’aprovació de la modificació del Planejament o del Reglament que desenvolupi la Llei
38 Publicació d’Acord de la Comissió de Govern del CIF en sessió de data 22 de febrer de 2019 d’Aprovació Inicial dels estudis de detall i escriptura de reparcel·lació voluntària corresponents a la unitat d’actuació anomenada UA SFR-10 de Sant Ferran
39 Incoació d’expedient de conveni urbanístic amb propietaris afectats per les obres del projecte de reforma de l’Avinguda de Joan Castelló i Guasch de Sant Ferran, TM Formentera
40 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d' Interés General 2017/5

Page 4 of 15

4

webturisme baix1

Ràdio Illa

horaris_eng_baix_1

rss_formentera_1