• Català
  • Castellano
  • English
Tauler d'anuncis
Filtra per títol      Mostra'n  
# Títol de l'article Visites
1 Delegació de competències del Ple a favor de la Presidència per tal de declarar l’especial interès o la utilitat pública de construccions, instal·lacions o obres i poder bonificar així l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) 874
2 Aprovació definitiva de la modificació puntual núm. 3 del Pla Territorial insular de Formentera, a propòsit de la regulació dels aspectes territorials de l’ordenació turística. 3798
3 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 4 del PTI de Formentera 4837
4 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic. Declaració d'interès general 2018/8 2691
5 Anunci de notificació d'emplaçament en procediment ordinari número 140/2018 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma (Mallorca) 2665
6 Publicació de l’expedient d’obres a sòl rústic núm. Declaració d'interès general 2018/7 2711
7 Conveni urbanístic de la Unitat d'Actuació anomenada UA SFR 08 de Sant Ferran, de cessió anticipada d'espai públic i equipament municipal divers, TM Formentera 2987
8 Ratificació del Decret de Presidència referent a l’actualització de la composició de la Comissió Tècnica Assessora d’Urbanisme, Ordenació del Territori, Patrimoni Històric i Activitats del Consell Insular de Formentera 2953
9 Exp. núm. 97/2016 de Permís d’instal·lació i Obres major, Activitat de la Reforma, Ampliació i Canvi de Categoria de Hostal a Hotel 5* a Es Pujols, TM Formentera. 3108
10 Expedient d’obres a sòl rústic núm. declaració d'interès general 2018/2 3118

Pàgina 1 de 10

Inici
Anterior
1

webturisme baix1

Ràdio Illa

Esport és més

rss_formentera_1